Билингвална настава

Bilingvalna nastava
Bilingual class
Classe bilingue

Више

IB Diploma Programme

Deseta gimnazija “Mihajlo Pupin” is a candidate school* for the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and pursuing authorization as an IB World School.

IB World Schools share a common philosophy – a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high-quality programmes of international education that share a powerful vision.**

*Only schools authorized by the International Baccalaureate can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the IB Career-related Certificate. Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

**Mission statement from the IB

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org

Школа отвореног ума

Визија наше школе заснива се, пре свега, на обезбеђивању квалитетног наставног процеса који подразумева употребу савремених метода и средстава. Настојимо да највише пажње придајемо повезивању садржаја једног предмета са другим предметима и негујемо учење са примерима из свакодневног живота.

То омогућава ученицима развој логичког мишљења, неговање инвентивности и стицање функционалних знања која ће моћи да употребе у свакодневном животу. Наставници и ученици треба да функционишу као тим који почива на толеранцији и флексибилности, а чији је заједнички циљ постизање што бољих резултата.