Вести

20.01.2015.

Почетак другог полугодишта

Друго полугодиште почиње у уторак 20. јануара 2015. године. Пре подне стартује непарна смена (I и III разред) у 7:45. Парна смена (II и IV разред) ће почети у 14 часова. Желимо вам успешан наставак школске године!

Више

Билингвална настава

Bilingvalna nastava
Bilingual class
Classe bilingue

Више

Школа отвореног ума

Визија наше школе заснива се, пре свега, на обезбеђивању квалитетног наставног процеса који подразумева употребу савремених метода и средстава. Настојимо да највише пажње придајемо повезивању садржаја једног предмета са другим предметима и негујемо учење са примерима из свакодневног живота.

То омогућава ученицима развој логичког мишљења, неговање инвентивности и стицање функционалних знања која ће моћи да употребе у свакодневном животу. Наставници и ученици треба да функционишу као тим који почива на толеранцији и флексибилности, а чији је заједнички циљ постизање што бољих резултата.