Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

I-1

Соле Ђорђевић Мр Бојана

Српски језик и књижевност
  • bojana.sole-dordevic@xgimnazija.edu.rs
/

I-2

Радић Миљана

Други страни језик - Немачки
  • miljana.radic@xgimnazija.edu.rs
/
Среда, 5. час, парна смена.

I-3

Мефаиловски Кустудић Кармен

Први страни језик – Eнглески
  • karmen.mefailovski-kustudic@xgimnazija.com
/
Среда 4. час, парна смена

I-4

Милановић Миљан

Рачунарство и информатика
/
Четвртак 3. час, непарна смена

I-5

Шљиванчанин Селена

Први страни језик – Eнглески
/

I-6

Добрић Јована

Српски језик и књижевност
/
Среда, 4. час у непарној смени

I-7

Жарић Ђурђија

Биологија
  • djurdjija.zaric@xgimnazija.edu.rs
/
Уторак, 3.час, непарна смена

I-8

Дунђеровић Јована

Ликовна култура
/

I-9

Вуковић Јелена

Математика
/