Разредне старешине

ОдељењеРазредни старешинаОтворена врата

I-1

Арсенoвић Сања

Хемија
/
Уторак 5.час (парна смена)

I-2

Ножинић Оливера

Ликовна култура
/

I-3

Соле Ђорђевић Бојана

Српски језик и књижевност
/
четвртак
, 2. час, непарна смена

I-4

Минић Саво

Географија
/

I-5

Поповић Марија

Рачунарство и информатика
/
СРЕДА
Смена 1. и 3. разред 9:40-10:25 или 15:55-16:40

I-6

Хинић Зорица

Други страни језик - Француски
/
Среда
4.час Парна смена

I-7

Станчић Милка

Рачунарство и информатика
/
Петак
5. час непарна смена

I-8

Павловић Павле

Историја
/
Понедељком
4. час у непарној смени

I-9

Обреновић Ивана

Рачунарство и информатика
/
Уторак,
3. час непарна смена