У жељи да направимо

Пријатан амбијент,

који ће својим изгледом допринети пријатној атмосфери за учење и праћење наставе, већину учионица смо опремили модерним настаним средствима и уз помоћ ученика, осликали их по њиховом укусу

Посебно смо поносни на кабинете за извођење стручне наставе из Биологије, Рачунарства и информатике, Хемије, Физичког васпитања, као и на нашу школску Библиотеку

Биологија


"Овако ми, кроз генерације, преносимо наследне информације."


Географија


"Цео свет у учионици"


Историја


"Kако знаш куда си пошао, ако не знаш одакле си пошао и ко те је дотле довео."


Математика


"Kод нас X није непозната, већ добро позната вредност."


Музичко


"Не постоје квоте за ритмове и ноте."


Рачунарство и информатика


"Битове и бајтове претварамо у програме и сајтове."


Српски


"Kњиге, писци и наши осмеси..."


Физика


"Ајнштајн у гостима код нашег Пупина."


Физичко


"Све је у глави."


Хемија


"У нашој лабораторији се мућка и главом и епруветом."