КОНТАКТ


Адреса

Антифашистичке борбе 1а, 11179, Београд
Србија

Телефон / Факс

(011) 2144-740

Директор

(011) 2135-722

Помоћник директора

(011) 2135-722

Секретаријат

(011) 2144-740

Рачуноводство

(011) 2144-740

Психолог/Педагог

(011) 3114-142

ПИБ

100 22 86 02

Матични број

07047177

ЈБКБС

01688