Ту смо за ученике и родитеље

Без изузетне посвећености сваког члана нашег колектива, не би било могуће остварити многобројне успехе и постигнућа како у настави тако ни у пратећим активностима наше гимназије.

Зато, упознајте наш тим:

Руководство школе

/

Драгана Таталовић Лејић

ДИРЕКТОР
 • 011/2135-722
 • dragana.tatalovic-lejic@xgimnazija.edu.rs
/

Душан Лекић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
 • 011/2135-722
 • dusan.lekic@xgimnazija.edu.rs
/

Јелена Блажевић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
 • 011/2135-722
 • jelena.blazevic@xgimnazija.edu.rs

Стручни сарадници

/

Зорица Панић

ПСИХОЛОГ
 • 011/311-41-42
 • zorica.panic@xgimnazija.edu.rs
/

Оља Михајловић

ПЕДАГОГ
 • 011/311-41-42
 • pedagog@xgimnazija.edu.rs
/

Јелена Меселџић

БИБЛИОТЕКАР
 • jelena.meseldzic@xgimnazija.edu.rs
/

Катарина Жица

БИБЛИОТЕКАР
 • katarina.zica@xgimnazija.edu.rs

Администрација

/

Александра Гугоски

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
 • 011/2144-740
 • racunovodstvo@xgimnazija.edu.rs
/

Наташа Хоџић

АДМИНИСТРАТИВНИ РЕФЕРЕНТ
 • 011/2144-740
 • info@xgimnazija.edu.rs
/

Радица Поповић

БЛАГАЈНИК
 • racunovodstvo@xgimnazija.edu.rs
/

Татјана Вујачић

СЕКРЕТАР
 • 011/2144-740
 • info@xgimnazija.edu.rs

Техничко особље

/

Радослав Тодоровић

ДОМАР
/

Љиљана Дуњић

СПРЕМАЧИЦА
/

Стојанка Јеличић

СПРЕМАЧИЦА
/

Јелена Митровић

СПРЕМАЧИЦА
/

Нада Радовић

СПРЕМАЧИЦА
/

Славица Фоле

СПРЕМАЧИЦА
/

Светлана Гавриловић

СПРЕМАЧИЦА
/

Светлана Новаковић

СПРЕМАЧИЦА
/

Љиљана Грбић

СПРЕМАЧИЦА