Тим за појачан васпитни рад

/

Сања Арсенoвић

НАСТАВНИК
Изборни - Примењене науке
  • sanja.arsenovic@xgimnazija.edu.rs
/

Љубо Бјелица

НАСТАВНИК
/

Тања Вукадиновић

НАСТАВНИК
Биологија
  • tanja.vukadinovic@xgimnazija.edu.rs

/

Мр Душко Маневски

НАСТАВНИК
Изборни - Методологија научног истраживања
  • dusko.manevski@xgimnazija.edu.rs
/

Зорица Панић

ПСИХОЛОГ
  • 011/311-41-42
  • zorica.panic@xgimnazija.edu.rs
/

Мр Бојана Соле Ђорђевић

НАСТАВНИК
Српски језик и књижевност
  • bojana.sole-dordevic@xgimnazija.edu.rs