Тим за појачан васпитни рад

/

Сања Арсенoвић

НАСТАВНИК
Хемија
/

Љубо Бјелица

НАСТАВНИК
Историја
/

Тања Вукадиновић

НАСТАВНИК
Биологија

/

Душко Маневски

НАСТАВНИК
Историја
/

Зорица Панић

ПСИХОЛОГ
  • 011/2144-740
/

Бојана Соле Ђорђевић

НАСТАВНИК
Српски језик и књижевност