Ценовник

На основу члана 4. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр.88/17...и 129/21), а у вези члана 36. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/13...и 129/21) министар просвете доноси Одлуку о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа. Школски одбор је једногласно (8 гласова) донео Одлуку о утврђивању висине школарине за ванредне ученике за школску 2023/24.годину, и то:

  • Упис године – 4.500,00
  • Обнова године – 1.500,00 дин.
  • Испит са писменим задатком – 1.000,00 дин.
  • Испит без писменог – 1.000,00 дин.
  • Матурски испит- 3.000,00 дин.

Жиро рачун : 840-967666-49

Разредни старешина: Невена Ђуричић

Рокови

Испитни рок Пријављивање Полагање
ОКТОБАРСКИ 2.10.2023 – 7.10.2023. 16.10.2023 - 27.10.2023.
ЈАНУАРСКИ 25.12.2023 - 29.12.2023. 22.1.2024 - 2.2.2024.
АПРИЛСКИ 25.3.2024 - 29.3.2024. 8.4.2024 - 19.4.2024.
ЈУНСКИ 20.5.2024 - 24.5.2024. 3.6.2024 - 14.6.2024.
АВГУСТОВСКИ 17.6.2024 - 21.6.2024. 19.8.2024 - 30.8.2024.

Испитивачи