World School Logo
IB Diploma Programme Logo
Learner Profile

IB Diploma Programme – Програм Интернационалне дипломе

Школске 2019/2020. године, Десета гимназија „Михајло Пупин“ добила је међународну акредитацију за увођење програма Интернационалне дипломе (International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP) и тако постала прва и за сада једина државна школа у Београду ауторизована да спроводи овај образовни програм.


Програм Интернационалне дипломе настао је 1968. године у Женеви са циљем да ученицима који планирају да упишу студије ван граница своје земље обезбеди међународно признату квалификацију за упис на факултет. Програм је намењен ученицима трећег и четвртог разреда и омогућава ученицима да стекну међународно признату диплому која им умногоме олакшава упис на факултете широм света.

У току двогодишњег образовања ученици похађају наставу из шест предмета, од којих три предмета прате на стандардном, а три на високом нивоу. Обавезни део програма Интернационалне дипломе чине Теорија знања (Theory of Knowledge), академски истраживачки рад (Extended Essay) и активности у склопу CAS (Creativity, Activity and Service) програма, који обухвата креативне и спортске активности и друштвено-корисну ангажованост.

На крају друге године програма, односно четвртог разреда гимназије, ученици полажу завршне испите из ових шест предмета који се екстерно оцењују (коначну оцену не даје предметни наставник, већ екстерни оцењивач). Оцене су на скали од 1 (најнижа) до 7 (највиша). Ученик може остварити највише 3 додатна бода за остварене резултате из истраживачког есеја (Extended Essay) и теорије знања (Theory of Knowledge), тако да максималан број бодова које ученик може да оствари износи 45.


Диплома се додељује ученику који:

  • оствари најмање 24 бода, при чему ученик мора да оствари најмање 12 бодова из предмета које је слушао на високом нивоу и најмање 9 бодова из предмета које је слушао на стандардном нивоу;

  • успешно савлада три елемента који чине окосницу програма Интернационалне дипломе, а то су Extended Essay, Theory of Knowledge и CAS. Оцене из истраживачког есеја (Extended Essay) и теорије знања (Theory of Knowledge) су у распону од А (највиша) до Е (најнижа), при чему је оцена Е непрелазна;

  • не добије оцену 1 ни из једног предмета;

  • не добије оцену 2 из више од два предмета;

  • не добије оцену 3 или нижу оцену из више од три предмета;

  • не прекрши правила и принципе академске честитости.

Настава се изводи на енглеском језику, осим из предмета српски језик и књижевност, где ученици наставу прате на свом матерњем језику.

Напредовање ученика пратe координатор програма Интернационалне дипломе и предметни наставници.

За упис на програм Интернационалне дипломе, ученици након завршеног другог разреда гимназије полажу посебан пријемни испит који се састоји од провере знања из три предмета: српски језик и књижевност, енглески језик и математика. Селекција кандидата врши се на основу општег успеха првог и другог разреда гимназије и успеха на посебном пријемном испиту. Максималан број ученика који се могу уписати у одељење је 20.

Све информације о програму Интернационалне дипломе можете наћи на сајту Организације за програм интернационалне дипломе www.ibo.org

За додатне информације о програму и упису можете послати упит на једну од следећих мејл адреса:


Мирјана Влаховић, професор енглеског језика и координатор програма Интернационалне дипломе
Михаило Станојевић, професор енглеског језика и библиотекар у програму Интернационалне дипломе
SCHOOL ORGANIGRAM