Преподневна смена

Прво звоно: 735

час почетак крај
1. 745 830
2. 835 920

935

3. 940 1025
4. 1030 1115
5. 1125 1210
6. 1215 1300
7. 1305 1350