Преподневна смена

Прво звоно: 740

час почетак крај
1. 745 830
2. 835 920

одмор 920 до 935

3. 935 1020
4. 1025 1110

одмор од 1110 до 1125

5. 1125 1210
6. 1215 1300
7. 1305 1350