Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

/

Јелена Блажевић

НАСТАВНИК
Психологија
/

Јелена Бурсић Милић

НАСТАВНИК
Српски језик и књижевност
/

Кармен Мефаиловски Кустудић

НАСТАВНИК
Први страни језик – Eнглески

/

Зорица Панић

ПСИХОЛОГ
  • 011/2144-740
/

Кристина Рајић

НАСТАВНИК
Српски језик и књижевност
/

Драгана Таталовић Лејић

НАСТАВНИК
Математика

/

Марија Шеварлић

НАСТАВНИК
Физичко васпитање