Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

/

Јелена Блажевић

НАСТАВНИК
Психологија
  • jelena.blazevic@xgimnazija.edu.rs
/

Јелена Бурсић Милић

НАСТАВНИК
Српски језик и књижевност
  • jelena.bursic-milic@xgimnazija.edu.rs
/

Кармен Мефаиловски Кустудић

НАСТАВНИК
Први страни језик – Eнглески
  • karmen.mefailovski-kustudic@xgimnazija.com

/

Зорица Панић

ПСИХОЛОГ
  • 011/311-41-42
  • zorica.panic@xgimnazija.edu.rs
/

Кристина Рајић

НАСТАВНИК
Српски језик и књижевност
  • kristina.rajic@xgimnazija.edu.rs
/

Драгана Таталовић Лејић

ДИРЕКТОР
Математика
  • 011/2135-722
  • dragana.tatalovic-lejic@xgimnazija.edu.rs

/

Марија Шеварлић

НАСТАВНИК
Физичко и здравствено васпитање
  • marija.sevarlic@xgimnazija.edu.rs