Тим за инклузивно образовање

/

Јелена Бурсић Милић

НАСТАВНИК
Српски језик и књижевност
  • jelena.bursic-milic@xgimnazija.edu.rs
/

Зорица Панић

ПСИХОЛОГ
  • 011/311-41-42
  • zorica.panic@xgimnazija.edu.rs
/

Биљана Станојевић

НАСТАВНИК
Изборни - Методологија научног истраживања
  • biljana.stanojevic@xgimnazija.edu.rs

/

Љиљана Томић

НАСТАВНИК
Први страни језик – Eнглески
  • ljiljana.tomic@xgimnazija.edu.rs
/

Томислав Чаглић

НАСТАВНИК
Физика
  • tomislav.caglic@xgimnazija.edu.rs