Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

IV-1

Текић Оливера

Други страни језик - Немачки
  • olivera.tekic@xgimnazija.edu.rs
/

IV-2

Бурсић Милић Јелена

Српски језик и књижевност
  • jelena.bursic-milic@xgimnazija.edu.rs
/

IV-3

Самарџија Биљана

Рачунарство и информатика
  • biljana.samardzija@xgimnazija.edu.rs
/
Понедељак, 4.час, парна смена
Петак, 4.час, парна смена

IV-4

Костадиновић-Јовановић Сузана

Физика
  • suzana.kostadinovic@xgimnazija.edu.rs
/
Среда, 3. час, парна смена.

IV-5

Шобић Љиљана

Српски језик и књижевност
  • ljiljana.sobic@xgimnazija.edu.rs
/
Четвртак, 4.час, парна смена

IV-6

Блажевић Јелена

Психологија
  • jelena.blazevic@xgimnazija.edu.rs
/
Уторак 4.час, непарна смена

IV-7

Бумбић Радојка

Рачунарство и информатика
  • radojka.bumbic@xgimnazija.edu.rs
/
Среда 4 час, парна смена

IV-8

Вукадиновић Тања

Биологија
  • tanja.vukadinovic@xgimnazija.edu.rs
/

IV-9

Вукадиновић Синиша

Географија
  • sinisa.vukadinovic@xgimnazija.edu.rs
/
Петак 7.час, парна смена

IV-10

Ивановић Славица

Први страни језик – Eнглески
/