Разредне старешине

ОдељењеРазредни старешинаОтворена врата

II-1

Маневски Душко

Историја
/
Среда
трећи час у парној смени

II-2

Несторовић Мирчетић Љубица

Математика
/
Четвртак
3. час парна смена

II-3

Блажевић Јелена

Психологија
/
Понедељак 5.час парна смена-

II-4

Таталовић Лејић Драгана

Математика
/
Петак
3. час парна смена

II-5

Станковић Светлана

Биологија
/
Уторак 4.час (парна смена)

II-6

Шеварлић Марија

Физичко васпитање
/
Петак 5.час парна смена

II-7

Минић Јелена

Географија
/

II-8

Стаменов Ивана

Математика
/
Уторак
7. час парна смена

II-9

Плећаш Стевановић Милена

Српски језик и књижевност
/
уторак,
5. час, парна смена