Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

II-1

Маневски Мр Душко

Историја
  • dusko.manevski@xgimnazija.edu.rs
/

II-2

Несторовић Мирчетић Љубица

Математика
  • ljubica.nestorovic-mircetic@xgimnazija.edu.rs
/
Понедељак, 3. час, парна смена

II-3

Матић Весна

Физика
/
Петак 2.час, непарна смена

II-4

Бојовић Драгиња

Математика
/
Четвртак 5. час, парна смена

II-5

Станковић Мр Светлана

Биологија
  • svetlana.stankovic@xgimnazija.edu.rs
/
Среда 5.час, непарна смена

II-6

Шеварлић Марија

Физичко и здравствено васпитање
  • marija.sevarlic@xgimnazija.edu.rs
/
Петак 5.час, парна смена

II-7

Минић Јелена

Географија
  • jelena.minic@xgimnazija.edu.rs
/
Уторак 4.час, непарна смена

II-8

Пауновић Марина

Музичка култура
/
Четвртак 5.час, непарна смена

II-9

Плећаш Стевановић Милена

Српски језик и књижевност
  • milena.plecas-stevanovic@xgimnazija.edu.rs
/