Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

III-1

Рајић Кристина

Српски језик и књижевност
  • kristina.rajic@xgimnazija.edu.rs
/

III-2

Гавриловић Бојана

Први страни језик – Eнглески
/

III-3

Пећанац Миланка

Физика
/

III-4

Плавшић Јовица

Хемија
  • jovica.plavsic@xgimnazija.edu.rs
/

III-5

Чаглић Томислав

Физика
  • tomislav.caglic@xgimnazija.edu.rs
/
Понедељак 4. час, непарна смена

III-6

Кабаница Бранка

Хемија
  • branka.kabanica@xgimnazija.edu.rs
/
Уторак 2.час, непарна смена

III-7

Давидовић Густард Татјана

Рачунарство и информатика
  • tatjana.davidovic@xgimnazija.edu.rs
/

III-8

Жица Нићивојевић Катарина

Други страни језик - Француски
  • katarina.zica@xgimnazija.edu.rs
/

III-9

Станојевић Михаило

Први страни језик – Eнглески
  • mihailo.stanojevic@xgimnazija.edu.rs
/
Петак, 4. час, непарна смена

III-10

Божовић Радован

Биологија
/
Среда 5. час, парна смена