Разредне старешине

ОдељењеРазредни старешинаОтворена врата

III-1

Влаховић Мирјана

Први страни језик – Eнглески
/
Четвртак
3.час Непарна смена

III-2

Мефаиловски Кустудић Кармен

Први страни језик – Eнглески
/
Среда
3.час Непарна смена

III-3

Томић Љиљана

Први страни језик – Eнглески
/
Уторак
4.час Парна смена

III-4

Станојевић Сандра

Физичко васпитање
/
Четвртак 5.час непарна смена

III-5

Јеврић Тамара

Биологија
/
Петак 2.час (непарна смена)

III-6

Чаглић Томислав

Физика
/
четвртак 4. час непарна смена

III-7

Кабаница Бранка

Хемија
/
Четвртак 4.час (парна смена)

III-8

Поздер Ковиљка

Други страни језик - Француски
/
Среда
2.час непарна смена

III-9

Плавшић Јовица

Хемија
/
Среда 5.час (парна смена)