Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

I-1

Раца Драгана

Грађанско васпитање
  • dragana.raca@xgimnazija.edu.rs
/

I-2

Гавриловић Бојана

Први страни језик – Eнглески
/
Уторак 4. час, непарна смена, пре и после подне

I-3

Пећанац Миланка

Физика
/
Уторак 3. час, непарна смена, после подне

I-4

Плавшић Јовица

Хемија
  • jovica.plavsic@xgimnazija.edu.rs
/

I-5

Чаглић Томислав

Физика
  • tomislav.caglic@xgimnazija.edu.rs
/

I-6

Кабаница Бранка

Хемија
  • branka.kabanica@xgimnazija.edu.rs
/
Среда 6. час, непарна смена пре подне; Среда 2. час, непарна смена после подне;

I-7

Давидовић Густард Татјана

Математика
  • tatjana.davidovic@xgimnazija.edu.rs
/
Среда 5.час, парна смена, после подне
Среда 3.час, непарна смена, пре подне

I-8

Жица Нићивојевић Катарина

Други страни језик - Француски
  • katarina.zica@xgimnazija.edu.rs
/
Понедељак 2.час, парна смена

I-9

Станојевић Михаило

Први страни језик – Eнглески
  • mihailo.stanojevic@xgimnazija.edu.rs
/
Среда 4. час, непарна смена, пре подне