Информације за пријемни испит
Француски језик

Обавештење о пријемном испиту у Десетој гимназији „ Михајло Пупин“, за део наставе која се одвија на француском или енглеском језику.

За упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику кандидат полаже пријемни испит.

Пријемни испит у школи у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из израде посебног теста из француског или енглеског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит, ако је остварио најмање 14 бодова на посебном испиту из француског или енглеског језика.


Полагање билингвалне наставе

Полагање за упис у билингвално енглеско и француско одељење одржаће се 8 и 9.6.2020. године у Десетој гимназији "Михајло Пупин" са почетком у 10,00 часова.

Сви пријављени ученици за полагање испита треба да дођу у двориште школе у 9,30 часова. Дежурни наставници ће прозивати по 10 ученика. Прозвани ученици заједно са дежурним наставницима улазе у кабинет у коме ће се реализовати пријемни испит. Ученици на испит треба да понесу ђачку књижицу и прибор за писање. Дозвољено је да ученици понесу флашицу са водом на испит.

Испит се састоји из два дела:

  1. израде писменог теста из страног језика и
  2. усмене провере знања страног језика

Пријемни испит је конципиран тако да се њиме проверавају четири језичке вештине (читање, слушање, писање и говор) на нивоу А2 према Заједничком европском оквиру за живе језике.

Писмени тест се састоји из три дела:

  1. провера вештине разумевања слушањем (трајање 20 минута)
  2. провера вештине разумевања читањем (трајање 30 минута)
  3. провера вештине писања састава (трајање 40 минута)

Састав је тзв. вођени и очекује се да има 100-120 речи.

У делу теста који се односи на разумевање слушањем, кандидати слушају три пута текст који чита страни лектор или члан комисије или се емитује као аудио запис. Кандидати најпре само слушају читање или аудио запис. После првог слушања добијају задатке и читају их (око пет минута). За време другог слушања кандидати истовремено прате задатке. Треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.

Усмени део испита састоји се из провере вештине говора. Комисију за усмени део испита чине три члана од којих је, по могућности, један изворни говорник. Испитивање кандидата обавља само један члан комисије. Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, схема и сл. Ученик има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим траје око пет минута. Критеријуми за оцењивање ученика на усменом делу пријемног испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора, морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника

Коначан број бодова се добија када се за сваког кандидата саберу бодови са писаног и усменог дела теста.

Срећно!

Моле се родитељи и ученици да се придржавају превентивних мера. На пријемни испит за билингвална одељења ученик мора да се појави са маском и рукавицама.


Дана 8.6.2020. у вечерњим часовима, на сајту Школе биће објављен списак ученика под шифром под којом су полагали писмени део испита, а који се позивају на усмени, као и распоред полагања. Усмени део испита биће одржан 9.6.2020. по објављеном распореду.

Прелиминарни резултати пријемних испита до уторка 16.06. до 08.00

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) уторак 16.06. од 10.00-16.00

Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) до среде 17.06. до 08.00