Информације за пријемни испит
Француски језик

Обавештење о пријемном испиту у Десетој гимназији „ Михајло Пупин“, за део наставе која се одвија на француском или енглеском језику.

За упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику кандидат полаже пријемни испит.

Пријемни испит у школи у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из израде посебног теста из француског или енглеског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит, ако је остварио најмање 14 бодова на посебном испиту из француског или енглеског језика.

Пријаве за полагање пријемног испита се подносе :

  • 11.05.2018. од 09:00 до 14:00 часова;
  • 12.05.2018. од 09:00 до 14:00 часова;
  • 13.05.2018. од 09:00 до 14:00 часова;
  • 14.05.2018. од 09:00 до 14:00 часова;

Уз пријаву се подноси фотокопија ђачке књижице ( прва страна и страна на којој је уписан успех ученика на првом полугодишту осмог разреда).

Полагање пријемног испита за упис у билингвална одељења је у суботу 26. маја 2018. године у 10:00 часова.

На пријемном испиту ученик мора да има ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату школе.