Послеподневна смена

Прво звоно: 1350

час почетак крај
1. 1400 1445
2. 1450 1535

одмор од 1535 до 1555

3. 1555 1640
4. 1645 1730

одмор од 1730 до 1740

5. 1740 1825
6. 1830 1915
7. 1920 2005