Послеподневна смена

Прво звоно: 1350

час почетак крај
1. 1400 1445
2. 1450 1535

1550

3. 1555 1640
4. 1645 1730
5. 1740 1825
6. 1830 1915
7. 1920 2005