Прелиминарни резултати пријемног испита

Билингвална настава - Енглески језик/Француски језик

Прелиминарне резултате пријемног испита за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику можете ПРЕУЗЕТИ кликом на сличицу ПДФ документа:


СПИСАК КАНДИДАТА - Прелиминарни резултати испита из ЕНГЛЕСКОГ језика 2023/2024.

СПИСАК КАНДИДАТА - Прелиминарни резултати испита из ФРАНЦУСКОГ језика 2023/2024.

Кликните на линк да видите временски оквир активности у вези са уписом!


АКТИВНОСТИ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ - БИЛИНГВАЛНА ОДЕЉЕЊА школска 2023/24 година

За више информација о упису ученика у средњу школу, за школску 2023/2024. годину, погледајте портал МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА (линк!)


Опис испита из страног језика

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику састоји се из провере знања енглеског/француског језика. На пријемном испиту проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику, састоји се из два дела, и то израде писменог теста из енглеског/француског језика и усмене провере знања енглеског/француског језика.

Кандидат на писменом тесту из енглеског/француског језика може да оствари највише 15 бодова. Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања енглеског/француског језика уколико на писменом тесту из енглеског/француског језика оствари најмање 9 бодова.

Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише 5 бодова.

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на енглеском/француском језику не представља услов за рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из енглеског/француског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у гимназију, може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из енглеског/француског језика.

Кандидату за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручнојшколи, положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.

За више информација кликните на неки од линкова:


Билингвална настава ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / Информације за пријемни испит

Билингвална настава ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК / Информације за пријемни испит