Пријемни испит за билингвална одељења

НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ!

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ 2024/2025. године, за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику (упис у енглеско и француско билингвално одељење)


  • 18.5.2024. године, писмени тест од 13 - 15 часова (субота)
  • 19.5.2024. године, усмени тест од 10 часова (недеља)

ОБАВЕШТЕЊЕ

У суботу 18.05.2024. године, кандидати су у обавези да дођу у школу у 12 часова, како би могли да се сместе у одговарајуће учионице и да се припреме за полагање пријемног испита.

Поред прибора за писање и рад са собом могу да понесу и флашицу воде.

Обавезна је ђачка књижица са овереном фотографијом.

За ученике из иностраних школа обавезан идентификациони документ је пасош.

Родитељима, односно другим законским заступницима ученика, предметним наставницима и другим лицима која немају основ за присуство, није дозвољен улазак у школу за време полагања пријемног испита без посебне дозволе, изузев у случајевима присуства личног пратиоца ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.


Упутство за ученике

За решавање теста предвиђено је 90 минута. Ако се заврши раније писање састава, тест се предаје и тихо напушта просторија.

Тест се састоји из три дела (слушање – 20 минута, читање – 30 минута и писање састава – 40 минута).

Ученици који положе тест имаће и усмени део пријемног испита.

Коначне одговоре треба написати хемијском оловком. Током решавања задатака може се користити графитна оловка, резач, гумица и празан папир за радну верзију састава.

Ако се пише радна верзија састава на папиру, потребно је да се састав препише хемијском оловком у предвиђен простор у тесту. Овај папир се предаје заједно са тестом.

Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани.


Опис испита из страног језика

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику састоји се из провере знања енглеског/француског језика. На пријемном испиту проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику, састоји се из два дела, и то израде писменог теста из енглеског/француског језика и усмене провере знања енглеског/француског језика.

Кандидат на писменом тесту из енглеског/француског језика може да оствари највише 15 бодова. Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања енглеског/француског језика уколико на писменом тесту из енглеског/француског језика оствари најмање 9 бодова.

Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише 5 бодова.

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на енглеском/француском језику не представља услов за рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из енглеског/француског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у гимназију, може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из енглеског/француског језика.

Кандидату за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручнојшколи, положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.


За више информација кликните на неки од линкова:


Билингвална настава ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / Информације за пријемни испит

Билингвална настава ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК / Информације за пријемни испит