Друга измена финансијског плана за 2020.годину

На седници школског одбора одржаној 01.10.2020.године усвојена је друга измена финансијског плана за 2020.годину. План је измењен због добијених 770.500,00динара од Министарства просвете на име набавке уџбеника за ученике који похађају програм ИБО-матуре.Том приликом, извршена је и прерасподела средстава која су уштеђена у претходном периоду. Због специфичности функционисања школе у време пандемије повећана су средства за набавку хемијских и хигијенских средстава и дезинфекцију и дератизацију школе,набавку уџбеника за професоре. Преузмите документ о изменама.