Важно обавештење за родитеље

Обавештење за родитеље - настава на даљину

- На званичној интернет страници Министарства биће постављена одговарајућа упутства, као и обавештења о датумима емитовања едукативних садржаја за учење на даљину

- За ученике средњих школа наставне јединице и теме биће доступне на платформи РТС Планета

- На сајту школе постављени су линкови на којима се може приступити лекцијама и платформама за учење

- У току су припреме недељних оперативних планова рада од стране предметних наставника наше школе у којима ће се водити рачуна о дневној и недељној оптерећености ученика,

- Сва нова обавештења добијаће чланови Савета родитеља путем мејла и они ће даље информације прослеђивати родитељима својих одељења


Министарство просвете - Обавештење за родитеље