Завршни рачун за 2022.годину

Завршни рачун за 2022.годину и одлука о усвајању и расподели оствареног суфицита.


ЗАВРШНИ рачун 2022.година
Потпис