Друга измена финансијског плана

Усвојена 5.12.2022. године

На седници Школског одбора одржаној 5.12.2022.године усвојена је друга измена финансијског плана.


У прилогу:

II измена финансијског плана 2022.

Образложење за другу измену финансијског плана 2022.