ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ превенције COVID-19 - одлука тима 8.9.2022.

У школама и установама ученичког и студентског стандарда

Опште мере превенције заразних болести укључујући и COVID-19 се обавезно примењују без обзира на епидемиолошку ситуацију:


  1. Примена санитарно-хигијенских мера у школској средини и установама ученичког и студентског стандарда (даље у тексту)

  2. Респираторна хигијена (даље у тексту)

За више информација кликните на линк:


Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера 8.9.2022.

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда