Kурс за средњошколце из Python програмирања

Технички факултет и Факултет за информатику и рачунарство - Универзитет Сингидунум

Технички факултет и Факултет за информатику и рачунарство (Универзитет Сингидунум) организује од 6. до 16. децембра 2021. године бесплатан курс за ученике III и IV разреда средњих стручних школа и гимназија из области Python програмирања.

Kурс ће се реализовати у 6 целина - сваки од термина је по 2 часа од 45 минута - онлајн преко MS Teams платформе. На тај начин курсу могу приступити ученици из целе Србије и региона.

Током курса биће покривене три уводне теме из домена Python програмирања и то:

  • Увод у програмирање и програмски језик Python,
  • Управљање током извршавања програма и
  • Рад с подацима у језику Python

На крају курса, полазници ће се упознати са напредним модулима (библиотекама) Python програмског језика који се користе у актуелним и траженим областима Машинског учења (енг. machine learning) и Науке о подацима (енг. data science).

На овај начин желимо да Вам у току овог курса укажемо на могуће правце развоја Ваше каријере у овим врло перспективним областима.

На крају сваког блока (два школска часа), полазници ће добити додатне материјале за вежбање у виду домаћих задатака. Такође, након самог курса полазници ће добити и додатне материје за самостално усавршавање из ове области.

За успешно праћење курса није потребно предзнање из програмирања. Након курса полазници ће стећи основно знање, како из домена Python програмирања, тако и принципа програмирања, које ће им много помоћи током студија.

На крају курса полазници ће добити на своју мејл адресу званични сертификат, који сведочи да су успешно савладали програм који је курсом предвиђен.

Пријављивање ученика за курс је могуће на сајту Универзитета Сингидунум, Техничког факултета и факултета за информатику и рачунарство.