Изборни програми у ПРВОЈ и ТРЕЋОЈ години 2022/23

Детаљније о изборним програмима!


Изборни програми за I разред

Изборни програми за I разред школске 2022/23. године су:


  1. Језик, медији и култура
  2. Појединац, група и друштво
  3. Примењене науке
  4. Здравље и спорт

На упису ћете, са ове листе, изабрати два програма и њих ћете проучавати у оквиру фонда од једног часа недељно. Бићете оцењивани за свој рад и залагање и оцена ће улазити у општи успех.

Кликом на сличицу преузмите презентацију о изборним програмима у ПРВОЈ години:


ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОЈ ГОДИНИ 2022/23!

ОПШТЕ УПУТСТВО о изборним програмима!

Изборни програми за III разред

Изборни програми за III разред школске 2022/23. године су:


  1. Примењене науке 1 (ПН1)
  2. Образовање за одрживи развој (ООР)
  3. Религије и цивилизације (РиЦ)
  4. Методологија научног истраживања (МНИ)
  5. Савремене технологије (СТ)

На упису ћете, са ове листе, изабрати два програма и њих ћете проучавати у оквиру фонда од два часа недељно. Бићете оцењивани за свој рад и залагање и оцена ће улазити у општи успех.

Кликом на сличицу преузмите ПРЕЗЕНТАЦИЈУ и УПУТСТВО о изборним програмима у ТРЕЋОЈ години:


ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ТРЕЋОЈ ГОДИНИ 2022/23!

ОПШТЕ УПУТСТВО о изборним програмима!