Званично

Школа је препозната као отворена за ученике са сметњама у развоју, који су добро прихваћени. Нису забележене појаве дискриминаторног карактера. За нове ученике нема посебних поступака за боље прилагођавање, али се они доста брзо и добро адаптирају.

Ученици доживљавају школу као безбедну средину. Школа заступа негативан став према насиљу и нема изражених појава насилничког понашања.

Школа је уредна и чиста. Посебно је значајно што је доступна ученицима са инвалидитетом.TEST