Упис у билингвална одељења

Обавештење о пријемном испиту у Десетој гимназији „ Михајло Пупин“, за део наставе која се одвија на француском или енглеском језику.

За упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику кандидат полаже пријемни испит.

Пријемни испит у школи у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из израде посебног теста из француског или енглеског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит, ако је остварио најмање 14 бодова на посебном испиту из француског или енглеског језика.


Пријаве за полагање пријемног испита се подносе од 12.05.2017. до 15.05.2017. од 09:00 до 14:00 часова.

Детаљније обавештење се добија у школи.


Пријемни испит се полаже у суботу 27.05.2017. у 10:00 часова.


Ученици су обавезни да понесу ђачку књижицу ради идентификације.

За додатне информације позвати на 011/3114-142

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ:

  1. Фотокопија ђачке књизице основне школе (прва страна са сликом и полугодиште осмог разреда)
  2. Пријава за полагање посебног теста (у прилогу)

Пријаву за полагање посебног теста можете преузети ОВДЕ