Правилник о набавкама

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“ бр. 83/2015) и члана 51. став 1. тачка 2. Статута, Школски одбор Десете гимназије „Михајло Пупин“ у Београду, у проширеном саставу, на седници одржаној дана 22. 10.2015. године, доноси Правилник о набавкама .

Комплете одредбе Правилника о јавним набавкама можете погледати или преузети ОВДЕ