Обавештење о закљученом уговору

На основу члана 116. става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Х гимназија ''Михајло пупин '' обављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученим уговорима за јавну набавку екскурзија.

Комплетну документацију за све четири године можете преузети на следећим адресама:

1. Први разред

2. Други разред

3. Трећи разред

4. Четврти разред