Обавештење о пријемном испиту

Обавештење о пријемном испиту у Десетој гимназији „ Михајло Пупин“, за део наставе која се одвија на француском или енглеском језику.

За упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику кандидат полаже пријемни испит.

Пријемни испит у школи у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из израде посебног теста из француског или енглеског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит, ако је остварио најмање 14 бодова на посебном испиту из француског или енглеског језика.

Пријаве за полагање пријемног испита се подносе од 23. 05. 2015. до 26.05.2015. од 09:00 до 14:00 часова.

Уз пријаву за полагање пријемног испита подноси се копија прве стране ђачке књижице и стране на којој је уписан успех ученика на првом полугодишту осмог разреда. Oбразац пријаве се добија у школи.


Пријемни испит се полаже 30.05. 2015.

  • од 10-12 часова писмени део испита
  • од 14 часова почиње усмени део испита


Ученици су обавезни да понесу ђачку књижицу ради идентификације.

Прелиминарни резултати ће бити истакнути 02.06.2015. до 14:00 часова.

Приговори на прелиминарну ранг листу се могу поднети у петак 05.06.2015. од 9:00 до 12:00 часова,у писаној форми у секретаријату школе.

Коначни резултати ће бити истакнути 10.06. 2015. у 14:00 часова

Телефон школе 2135-722