Конкурсна документација - Екскурзија

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда за јавну набавку у отвореном поступку број 02/15 – Екскурзија, а везано за следећа постављена питања:

Поштовани,

Најљубазније Вас молим за појашњења у вези услова за извођење екскурзија и то :

Питање бр.1: Закон о јавним набавкама децидно истиче да треба да се обезбеди транспарентност и максимална конкурентност понуђача. Ваш захтев за пословним приходом од 145 милиона динара за последње три године је изузетно дискриминаторски јер десет најјачих агенција у Србији у које и своју сврставам не може да испуни овај захтев. Овај захтев могу да испуне неке фирме којима је организација школских екскурзија мањински обим посла нпр. нека грађевинска фирма или фирма за редован аутобуски превоз . Моје питање је ; Како се овим захтевом постиже конкурентност . Сматрам да овај захтев треба ублажити.

Одговор: Због обезбеђивања веће конкурентности, наручилац ће уважити захтев понуђача и извршиће измену конкурсне документације у погледу финансијског капацитета где се као додатни услов тражи одређени пословни приход за претходне три обрачунске године.

Питање бр.2: Услови у вези броја екскурзија за II,III и IV СУ ПРЕСТРОГИ ово такође спада у дискриминаторске услове. Да ли се у број екскурзија које укључују Словенију рачунају и оне за Италију, Француску, Шпанију код којих се пролази кроз Словенију. Министарство које покрива туризам преко Агенције за привредне регистре издаје ЛИЦЕНЦЕ за инострана и домаћа путовања уз услове које прописује Закон.

Одговор: Наручилац сматра да услови за пондерисање код броја изведених екскурзија за партије I, II и III нису престроги и дискриминаторски и остаје при ставу из конкурсне документације. Код бодовања реализовања екскурзија за средње школе са минимално 100 ученика по реализованој екскурзији на дестинацији која укључује Словенију, а и остале дестинације Праг, Беч и Италију подразумева да се у обзир узимају само изведене екскурзије на наведеним дестинацијама где је се остварило једно ноћење.


Измена и допуна конкурсне документације за JN 02/15 - Екскурзија

Комплетну измену и допуну можете преузети ОВДЕ