Јавна набавка електричне енергије

Јавна набавка мале вредности JNMV 01/15 -активна електрична енергија.

Позив на подношење понуда и Конкурсну документацију потенцијални понуђачи могу преузети са Интернет адресе наведене испод овог текста.


Позив на подношење понуда:

Погледати ОВДЕ


Конкурсна документација:

Погледати ОВДЕ