Информације за пријемни за билингвална одељења

На пријемном испиту се проверавају четири језичке вештине на нивоу А2 према Заједничком језичком оквиру за живе језике .

Пријемни испит се састоји из писменог теста и усмене провере занања страног језика.

Писмени део теста састоји се од провера вештина слушања, читања и писања.

Кандидат на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.

Усмени део испита састоји се из провере вештине говора.

Комисија која испитује кандидате на усмен о м делу пријемног испита нема увид у тестове кандидата и број бодова који су кандидати освојили, већ независно од тога оцењује кандидате према критеријумима за усмени део испита.

Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, схема и сл. Ученик има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим траје око пет минута.

Критеријуми за оцењивање ученика на усменом делу пријемног испита су:

  • способност вођења разговора
  • лексичка прецизност
  • граматичка прецизност
  • изговор и флуентност

Коначан број бодова се добија када се за сваког кандидата саберу бодови са писаног и усменог дела теста.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика.