Ванредни ученици

Ценовник

На основу Одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 611-00-1904/2012-03 од 30. 10. 2014. године о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа, Школски одбор је једногласно ( 8 гласова ) донео Одлуку о утврђивању висине школарине за ванредне ученике, и то:

  • Упис године – 3 300,00
  • Обнова године – 1 100,00 дин.
  • Испит са писменим задатком – 750,00 дин.
  • Испит без писменог – 650,00 дин.
  • Матурски испит- 2 300,00 дин.

Жиро рачун : 840-967666-49

Разредни старешина: Јелена Блажевић

Рокови

Испитни рок Пријављивање Полагање
ОКТОБАРСКИ 1.10.2018.–5.10.2018. 15.10.2018.-26.10.2018.
ЈАНУАРСКИ 24.12.2018.-28.12.2018. 14.1.2019.-25.1.2019.
АПРИЛСКИ 18.3.2019.-22.3.2019. 8.4.2019.-19.4.2019.
ЈУНСКИ 13.5.2019.-17.5.2019. 27.5.2019.-7.6.2019.
АВГУСТОВСКИ 10.6.2019.-14.6.2019. 19.8.2019.-30.8.2019.

Испитивачи

Предмет Професори
Српски језик и књижевност 1. Бојана Соле
2. Љиљана Шобић
Енглески језик 1. Михаило Станојевић
2. Јелица Крсмановић
Руски језик 1. Оливера Црњански
2. Драгана Раца
Француски језик 1. Зорица Хинић
2. Ковиљка Поздер
Немачки књижевност 1. Виолета Марковић
2. Драгана Можек
Латински језик 1. Јелена Пешикан Кузмановић
2. Љубо Бјелица
Социологија 1. Биљана Станојевић
2. Саша Јелић
Филозофија-логика 1. Ксенија Радовић
2. Тијана Ћук Петковић
Психологија 1. Јелена Блажевић
2. Зорица Панић
Устав и права грађана 1. Биљана Станојевић
2. Саша Јелић
Грађанско васпитање 1. Михаило Станојевић
2. Драгана Раца
Верска настава 1. Милинко Милићевић
2. Љиљана Кузмановић
Историја 1. Душан Илијин
2. Биљана Радосављевић
Географија 1. Саво Минић
2. Јелена Минић
Математика 1. Милинко Милићевић
2. Душан Ђуришић
Информатика 1. Радојка Станковић
2. Милена Вукићевић
Физика 1. Слободан Меселџић
2. Гордана Алексић
Хемија 1. Бранка Кабаница
2. Весна Љиљак
Биологија 1. Светлана Станковић
2. Даница Ђуричић
Физичко васпитање 1. Мирослав Симић
2. Душан Лекић
Музичка култура 1.Милка Пајевић
2. ангажовани професор са стране
Ликовна култура 1. Оливера Ножинић
2. ангажовани професор са стране