Списак уџбеника

I година

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК

Српски језик и књижевност

Читанка, српски језик и књижевност за први разред гимназије средњих стручних шккола - Миодраг Павловић, Klett

Граматика, српски језик и књижевност за први разред гимназије и средњих стручних школа - Весна Ломпар, Klett

Енглески језик

Insight Pre-intermediate, Jayne Wildman, Fiona Baddall, Mike Sayer, Rachel Roberts (књига и радна свеска), Oxford University Press 2013

Француски језик

Belleville 2, за обична одељења само уџбеник, а за билингвална и радну свеску

Руски језик

"Привет!" руски језик за 1. и 2. разред средње школе, група аутора, издавач: Датастатус

Немачки језик

Direkt 1“, немачки језик за први разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Autori: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић

Издавач: Klett, 2012.

„Немачки језик за први разред гимназија и средњих стручних школа“

аутор: Мирица Тома

Издавач: ЗУНС, Београд

„Delfint 1“, немачки језик за први разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

аутори: Aufderstrasse, Muller, Storz

Издавач: HueberVerlag

Италијански језик

NuovoProgettoItaliano 1b

Espresso 2

Chiaro! corso di lingual italiana A2

Латински језик

Латински језик за 1. разред средње школе, Љиљана Вулићевић, ЗУНС, сва издања

Историја

Историја 1, уџбеник историје за први разред гимназије општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера

Душко Лопандић, В. Петровић, И.Петровић, „НОВИ ЛОГОС”

Географија

Географија 1. ,Завод за уџбенике и наставна средства Београд, Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић

Биологија

Биологија, уџбеник за први разред гимназије, Владимир Ранђеловић, Klett

Математика

Математика – уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије и средњих стручних школа - Небојша Икодиновић „KLETT”,

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа - Живорад Ивановић, Срђан Огњановић „Круг“

Збирка решених задатака из математике 1 – Вене Богославов ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ - препорука

Физика

Физика 1, уџбеник за први разред гимназије, Љубо Ристовски, „KLETT”

Физика 1, Збирка за први разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ”

Хемија

Татјана Недељковић:Општа хемија 1,Уџбеник за први разред средње школе за гимназије општег и природно – математичког смера,Нови Логос,Београд 2013.

Радивој Николајевић и Милена Шурјановић:Збирка задатака из хемије за I и II разред гимназије и средње школе,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд новије издање

Рачунарство и инфирматика

Информатика, уџбеник за први разред гимназије - Филип Марић „KLETT”

Рачунарство и информатика 1, уџбеник уџбеник за први разред гимназије - Милан Чабаркапа „КРУГ“, препорука

Музичка култура

ВОДИЧ КРОЗ ИСТОРИЈУ МУЗИКЕ (Оливере Ђурић)

Ликовна култура

Марина Чудов, Ликовна култура за први разред гимназије природно-матемаичког смера и општег типа, издавач Klett, Београд, 2015.

Верска настава

Православни катихизис за први и други разред средњих школа; ЗУНС, Београд, 2004.

II година

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК

Српски језик и књижевност

Читанка, уџбеник за други разред гимназије и средњих стручних школа - Миодраг Павловић, Klett

Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа - Весна Ломпар; Александра Антић, Klett

Енглески језик

New Headway Intermediate 4 th edition, Liz Soars, John Soars, Amanda Maris ( књига и радна свеска), Oxford University Press, 2015

Француски језик

Belleville 2, за обична одељења само уџбеник, а за билингвална и радну свеску

Руски језик

"Привет!" руски језик за 1. и 2. разред средње школе, група аутора, издавач: Датастатус

Немачки језик

Direkt 2“, немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић

Издавач: Klett, 2012.

“Schritte Onternational 4”, немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Hilpert, Kerner, Niebisch

Издавач: Hueber Verlag 2012

“Delfin 2“ немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Aufderstrasse, Muller, Storz

Издавач: Hueber Verlag

Италијански јеик

NuovoProgettoItaliano 2a

Еspresso 2

Chiaro! Corso di lingua B1

Латински језик

Латински језик за 2. разред средње школе, Љиљана Вулићевић, ЗУНС, сва издања

Психологија

Психологија 2 за други разред гимназије и други и трећи разред средње стручне школе, подручје рада Економија, право администрација; аутор: Биљана Милојевић Апостоловић; издавачка кућа Нови Логос

Историја

Историја, за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Радивоје Радић, Јасмина Милановић, „ФРЕСКА”


Географија

Географија 2, уџбеник за други разред гимназије. ЛОГОС, Снежана Вујадиновић и Дејан Шабић

Биологија

Биологија, за други разред гимназије општег смера, Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, Завод за уџбенике и наставна средства

Математика

Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић „KLETT”

Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија

и техничких школа - Живорад Ивановић, Срђан Огњановић „КРУГ”

Збирка решених задатака из математике 2

– Вене Богославов –ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, препорука

Физика

Физика 2 за гимназију општег типа и друштвено-језичког

смера, Милан Распоповић,Јован Шетрајчић,Зоран Распоповић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије, Наташа Чалуковић,

КРУГ”

Хемија

Снежана Рајић:Неорганска хемија за II разред гимназије општег и природно – математичког смера,Завод за уџбенике,Београд 2011.

Радивој Николајевић и Милена Шурјановић:Збирка задатака из хемије за I и II разред гимназије и средње школе,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд новије издање

Рачунарство и информатика

Информатика за други разред гимназије - Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин „KLETT”

Музичка култура

Оливера Ђурић – Водич кроз историју музике

Ликовна култура

Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за други разред гимназије природно-матемаичког смера и општег типа, издавач Klett, Београд, 2015.

Верска настава

Православни катихизис за први и други разред средњих школа; ЗУНС, Београд, 2004.

III година

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК

Српски језик и књижевност

Читанка, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић и Зона Мркаљ - Klett

Граматика, српски језик и књижевност за трећи разред

Весна Ломпар, Александра Антић - Klett

Енглески језик

New Headway Upper-Intermediate 4th edition, Liz Soars, John Soars (књига и радна свеска),Oxford University Press, 2015

Француски језик

Belleville 3, књига и радна свеска

Руски језик

"Привет", руски језик за 3. и 4. разред средње школе, група аутора, Датастатус

Немачки језик

Direkt 3“, немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић

Издавач: Klett, 2012.

“Schritte International 5“ немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Hilpert, Kalender, Kerner/FONT>

Издавач: Hueber Verlag, 2012.

Италијански језик

NuovoProgettoItaliano 2b

Филозофија

Логика за трећи разред гимназије и правно биротехничке школе; аутор: Михаило Марковић, ЗУНС, Београд.

Историја

Историја 3, уџбеник историје за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа гимназије

Александра Колаковић, Мања Милиновић, НОВИ ЛОГОС


Географија

Географија уџбеник за трећи разред гимназије., Клетт, Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљаић

Биологија

Биологија, за трећи разред гимназије општег смера, Гордана Цвијић,

Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић ,Завод за уџбенике и наставна средства

Математика

Математика за општу гимназију и гимназију природно- математичког смера - Јован Кечкић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија

и техничких школа - Живорад Ивановић и Срђан Огњановић „КРУГ”

Збирка решених задатака из математике 3

– Вене Богославов –ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, препорука

Физика

Физика 3, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и природно-математичког смера, Драгољуб Белић, Мерина Радојевић,KLETT

Физика 3 – збирка задатака за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург, Коста Панић, „КРУГ

Хемија

Татјана Недељковић:Органска хемија 3,Уџбеник за трећи разред средње школе за гимназије општег и природно – математичког смера,Нови Логос,Београд 2015.

др Јанош Чанади и др Велимир Попсвин:Збирка задатака из хемије за III и IV разред гимназије,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд новије издање

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика 3, за 3. разред гимназије - Милан Чабаркапа „КРУГ”

Верска настава

Православни катихизис за трећи и четврти разред средњих школа; ЗУНС, Београд, 2006.

IV година

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК

Српски језик и књижевност

Читанка, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа - Љиљана Бајић,, Миодраг Павловић и Зона Мркаљ, Klett

Граматика, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних школа - Весна Ломпар, Александра Антић, Klett

Енглески језик

New Headway Advanced, Liz Soars, John Soars, Mike Sayer (SB+WB)

Француски језик

Belleville 3, ThieryGallier, Odile Grand-Clement,Aline Volte,Vicki Moore

Немачки језик

Direkt 4“, немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Мота, Николовски, Монтали, Мандели, Линзи

Издавач: Klett, 2012.

Руски језик

"Привет", руски језик за 3. и 4. разред средње школе, група аутора, Датастатус

Италијански језик

NuovoProgettoItaliano 3 (првих 11 лекција)

Устав и права грађана

Устав и права грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа; аутор: др Владимир Ђурић; издавачка кућа Нови Логос

Историја

KLETT

Историја IV –уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Мира Радојевић

Социологија

Социологија уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа; аутор: Владимир Вулетић; издавачка кућа Klett

Филозофија

Филозофија за средњу школу; аутори: Миле Савић, Владимир Цветковић, Ненад Цекић, ЗУНС, Београд

Биологија

Биологија, за четврти разред гимназије општег смера, Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, Завод за уџбенике и наставна средства

Математика

Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе недељно - Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа - Живорад Ивановић и Срђан Огњановић „КРУГ”

Збирка решених задатака из математике 4

– Вене Богославов –ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, препорука

Физика

Физика 4 за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Милан Распоповић и др.

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ

Хемија

др Јулијана Петровић и др Смиљана Велимировић:Хемија за IV разред гимназије природно – математичког смера,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд новије издање

др Јанош Чанади и др Велимир Попсвин:Збирка задатака из хемије за III и IV разред гимназије,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд новије издање