Списак уџбеника

I година

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

Српски језик и књижевност

Читанка 1,  Мр Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић и др Славко Петаковић, Логос, Београд и 

Граматика 1, Весна Ломпар, Клет, Београд; 

Енглески језик

1. Upstream Pre-Intermediate B1 Student's Book

2. Upstream Pre-Intermediate B1 Workbook

Izdavac: Express Publishing 

Autori: Virginia Evans - Jenny Dooley

Француски језик

Belleville 2, за обична одељења само уџбеник, а за билингвална и радну свеску

Руски језик

"Привет!" руски језик за 1. и 2. разред средње школе, група аутора, издавач: Датастатус

Немачки језик

„Direkt 1“, немачки језик за први разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Autori: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић

Издавач: Klett, 2012.

„Немачки језик за први разред гимназија и средњих стручних школа“

аутор Мирица Тома

издавач ЗУНС, Београд

„Delfint 1“, немачки језик за први разред гимназија и средњих стручних школа, , уџбеник и радна свеска

аутори: Aufderstrasse, Muller, Storz

издавач HueberVerlag

 

Италијански језик

Еspresso ragazzi 2

Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo)

Латински језик

Латински језик за 1. разред средње школе, Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић, ЗУНС, сва издања

Латински језик за 1. разред гимназије, Љиљана Вулићевић ЗУНС, сва издања

 

Историја

Историја 1, уџбеник историје за први  разред гимназије општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера

Душко Лопандић, В. Петровић,  И.Петровић, „НОВИ ЛОГОС”

Географија

Географија за први разред гимназије. , Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2019. год., Аутори: Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић, Снежана Ђурђић

Биологија

Биологија, уџбеник за први разред гимназије, Владимир Ранђеловић, Klett

Математика

Математика – уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије и средњих стручних школа - Небојша Икодиновић  KLETT,

Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничкихшкола - Живорад Ивановић,  Срђан  Огњановић „Круг“

Збирка решених задатака из математике 1 – Вене Богославов ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ - препорука

Физика

Физика 1, уџбеник за први  разред гимназије,  Наташа Чалуковић, „КРУГ”

Физика 1, Збирка за први разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ”

Хемија

Татјана Недељковић:Општа хемија 1,Уџбеник за први разред средње школе за гимназије општег и природно – математичког смера,Нови Логос,Београд 2013.

Радивој Николајевић и Милена Шурјановић:Збирка задатака из хемије за I и II разред гимназије и средње школе,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд новије издање

Рачунарство и инфирматика

Информатика, уџбеник за први  разред гимназије - Филип Марић „KLETT”

Рачунарство и информатика 1, уџбеник за први разред гимназије – Милан Чабаркапа „КРУГ“, препорука

Музичка култура

ВОДИЧ КРОЗ ИСТОРИЈУ МУЗИКЕ (Оливере Ђурић)

Ликовна култура

Марина Чудов, Ликовна култура за први разред гимназије природно-матемаичког смера и општег типа, издавач Klett, Београд, 2015.

Верска настава

Православни катихизис за први и други разред средњих школа; ЗУНС, Београд, 2004.

<!-- .acc-content-inner -->

II година

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

Српски језик и књижевност

Читанка 2, др Бошко Сувајџић, Мр Наташа Станковић Шошо и Александра Угреновић, Логос, Београд и 

Граматика 2, Весна Ломпар и Александра Антић, Клет, Београд; 

Енглески језик

New Headway Intermediate 4th edition, Liz Soars, John Soars, Amanda Maris ( књига и радна свеска), Oxford University Press, 2015

Француски језик

Belleville 2,  за обична одељења само уцбеник а за билингвална и радна свеска

Руски језик

"Привет!" руски језик за 1. и 2. разред средње школе, група аутора, издавач: Датастатус

Немачки језик

„Direkt 2“, немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић

Издавач: Klett, 2012.

“Schritte Onternational 4”, немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Hilpert, Kerner, Niebisch

Издавач: Hueber Verlag 2012

“Delfin 2“ немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Aufderstrasse, Muller, Storz

Издавач: Hueber Verlag

 

Италијански јеик

Еspresso ragazzi 2

Euridice Orlandino, Maria Bali, Giovanna Rizzo)

Латински језик

Латински језик за 2. разред средње школе, Љиљана Вулићевић, ЗУНС, сва издања

Латински језик за 2. разред гимназије, Марјанца Пакиж, Тања Киселички Ваш, милица Кисић, ЗУНС, сва издања

 

Психологија

Психологија 2 за други разред гимназије и други и трећи разред средње стручне школе, подручје рада Економија, право администрација; аутор: Биљана Милојевић Апостоловић; издавачка кућа Нови Логос

Историја

Историја, за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Радивоје Радић,  Јасмина Милановић, „ФРЕСКА”

 

Географија

Географија 2, уџбеник за други разред гимназије. ЛОГОС, Снежана Вујадиновић и Дејан Шабић

Биологија

Биологија, за други разред гимназије општег смера, Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, Завод за уџбенике и наставна средства

Математика

Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић „KLETT”

Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија

и техничких школа   - Живорад Ивановић,  Срђан  Огњановић „КРУГ”

Збирка решених задатака из математике 2 – Вене Богославов – ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, препорука

Физика

Физика 2 – за други разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ”

Физика 2 – збирка задатака и тестова за други  разред гимназије, Наташа Чалуковић,

 „КРУГ”

Хемија

Снежана Рајић:Неорганска хемија за II разред гимназије општег и природно – математичког смера,Завод за уџбенике,Београд 2011.

Радивој Николајевић и Милена Шурјановић:Збирка задатака из хемије за I и II разред гимназије и средње школе,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд новије издање

Рачунарство и информатика

Информатика за други разред гимназије - Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин „KLETT”

Музичка култура

Оливера Ђурић – Водич кроз историју музике, Татјана Николић 2019.

Ликовна култура

Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за други разред гимназије природно-матемаичког смера и општег типа, издавач Klett, Београд, 2015.

Верска настава

Православни катихизис за први и други разред средњих школа; ЗУНС, Београд, 2004.

<!-- .acc-content-inner -->

III година

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

Српски језик и књижевност

Читанка 3, др Бошко Сувајџић, Мр Наташа Станковић Шошо и  мр Мина Ђурић  , Логос, Београд и 

Граматика 3, Весна Ломпар и Александра Антић, Клет, Београд; 

Енглески језик

New Headway Upper-Intermediate 4th edition, Liz Soars, John Soars (књига и радна свеска), Oxford University Press, 2015

Француски језик

Belleville 3, књига и радна свеска

Руски језик

"Привет", руски језик за 3. и 4. разред средње школе, група аутора, Датастатус

Немачки језик

Direkt 3“, немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић

Издавач: Klett, 2012.

“Schritte International 5“ немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Hilpert, Kalender, Kerner

Издавач: Hueber Verlag, 2012.

 

Италијански језик

Espresso ragazzi 3

Euridice Orlandino, Maria Bali, Luciana Ziglio)

Филозофија

Логика за трећи разред гимназије и правно биротехничке школе; аутор: Михаило Марковић, ЗУНС, Београд.

Историја

Историја 3, уџбеник историје за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа гимназије

Александра Колаковић, Мања Милиновић, НОВИ ЛОГОС

 

Географија

Географија уџбеник за трећи разред гимназије., Клетт, Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљаић

Биологија

Биологија, за трећи разред гимназије општег смера, Гордана Цвијић,

Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић ,Завод за уџбенике и наставна средства

Математика

Математика за општу гимназију и гимназију природно- математичког смера - Јован Кечкић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија

и техничких  школа - Живорад Ивановић и Срђан Огњановић „КРУГ”

Збирка решених задатака из математике 3 – Вене Богославов ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, препорука

Физика

Физика 3 - за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург, Коста Панић, „КРУГ

Физика 3 – збирка задатака за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург, Коста Панић, „КРУГ

Хемија

Татјана Недељковић:Органска  хемија 3,Уџбеник за трећи  разред средње школе за гимназије општег и природно – математичког смера,Нови Логос,Београд 2015.

др Јанош Чанади и др Велимир Попсвин:Збирка задатака из хемије за III и IV разред гимназије,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд новије издање

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика 3, за 3. разред гимназије – Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић, Станка Матковић

Верска настава

Православни катихизис за трећи и четврти разред средњих школа; ЗУНС, Београд, 2006.

<!-- .acc-content-inner -->

IV година

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

Српски језик и књижевност

Читанка 4, др Предраг Петровић, мср Мина Ђурић, др Бошко Сувајџић и мр Наташа Станковић Шошо , Логос, Београд  и 

Граматика 4, Весна Ломпар и Александра Антић, Клет, Београд.

Енглески језик

New Headway Advanced, Liz Soars, John Soars, Mike Sayer (kњига и радна свеска) Oxford University Press 2015

Француски језик

Belleville 3, књига и радна свеска

Немачки језик

Direkt 4“, немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, уџбеник и радна свеска

Аутори: Мота, Николовски, Монтали, Мандели, Линзи

Издавач: Klett, 2012.

Руски језик

"Привет", руски језик за 3. и 4. разред средње школе, група аутора, Датастатус

Италијански језик

 Espresso ragazzi 3

Euridice Orlandino, Maria Bali, Luciana Ziglio)

Устав и права грађана

Устав и права грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа; аутор: др Владимир Ђурић; издавачка кућа Нови Логос

Историја

KLETT

Историја IV –уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Мира Радојевић

Социологија

Социологија уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа; аутор: Владимир Вулетић; издавачка кућа Klett

Филозофија

Филозофија за средњу школу; аутори: Миле Савић, Владимир Цветковић, Ненад Цекић, ЗУНС, Београд

Биологија

Биологија, за четврти разред гимназије општег смера, Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић, Завод за уџбенике и наставна средства

Математика

Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе недељно - Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа - Живорад Ивановић и Срђан Огњановић „КРУГ”

Збирка решених задатака из математике 4 – Вене Богославов JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, препорука

Физика

Физика 4 – за четврти разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти  разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ

Хемија

др Јулијана Петровић и др Смиљана Велимировић:Хемија за IV разред гимназије природно – математичког смера,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд новије издање

др Јанош Чанади и др Велимир Попсвин:Збирка задатака из хемије за III и IV разред гимназије,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд новије издање

Рачунарство и информатика

Рачунарство и информатика за IV разред гимназије - Станка

Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Верска настава

Православни катихизис за трећи и четврти разред средњих школа; ЗУНС, Београд, 2006.

<!-- .acc-content-inner -->