Просторије школе

Школа

Кабинет за хемију

Библиотека

Кабинет за биологију

Учионице

Кабинет за рачунарство и информатику

Фискултурна сала