Допунска и додатна

Стручно веће српског језика и књижевности

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Ранковић Ана српског језика и књижевности I-2, I-3, I-4, III-2 уторак, 7. час,непарна смена понедељак, међусмена
Стевановић Татјана српског језика и књижевности II-4, II-7, IV-4, IV-5 среда, међусмена петак, претчас, парна смена
Соле Ђорђевић Бојана српског језика и књижевности IV-2, IV-3, IV-7,IV-8, IV-9 петак, претчас, поподневна смена уторак, претчас, поподневна смена
Стојковић Ђурђевић Љиљана српског језика и књижевности II-3, II-6, II-8, IV-6 петак, 7. час, парна смена четвртак, 7. час, парна смена
Шобић Љиљана српског језика и књижевности I-1, III-1, III-3, III-4 понедељак, претчас, непарна смена четвртак, 7. час, непарна смена
Рајић Кристина српског језика и књижевности II-1, II-2, II-5, II-9, IV-1 петак, међусмена четвртак, претчас, парна смена
Бурсић Милић Јелена српског језика и књижевности III-5, III-6, III-7, III-8, III-9 уторак међусмена уторак међусмена
Плећаш Стевановић Милена српског језика и књижевности I-5, I-6, I-7, I-8, I-9 петак, међусмена понедељак, међусмена
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника страних језика

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Влаховић Мирјана енглеског језика II-1, II-4, II-8, IV-5, IV-6, IV-8, IV-9 по договору по договору
Мефаиловски Кустудић Кармен енглеског језика II-2, II-5, II-9, III-2, III-3, III-9 четвртак 5. час непарна смена; среда 3. час парна смена
Милојевић Невена (замена: Јелена Радовановић) енглеског језика I-1, III-1, III-4, III-5, III-8 петак 13:10 среда 13:10
Крсмановић Јелицa енглеског језика I-2, I-3, I-4, II-6, II-7, III-6, III-7 среда претчас II година, петак претчас I и III година
Томић Љиљана енглеског језика I-5, I-6, II-3, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4 по договору петак, 13:15 (П)
Станојевић Михаило енглеског језика I-7, I-8, I-9, IV-7 по договору уторак претчас (13:05 – 13:50)
Хинић Зорица француског језика I-4, I-7, I-8, III-5, III-6, III-7, III-8, III-9, IV-5, IV-7, IV-9 по договору петак 13.00 - 14.00 (П)
Жица Катарина француског језика
Поздер Ковиљка француског језика II-5, II-6, II-8, II-9, IV-4, IV-8
Црњански Петровић Оливера руског језика I-5, I-6, I-9, II-5, II-6, II-7, II-9, III-4, III-6, III-9, IV-6, IV-7, IV-9 петак међусмена понедељак међусмена
Раца Драгана руског језика понедељак претчас (Н) нема
Марковић Виолета немачког језика II-1, II-2, II-3, II-4, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-9 среда од 13-14 сати, (П) понедељак 13-14 сати и петак 13-14 сати, парна смена
Можек Драгана немачког језика I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-9, III-1, III-2, III-3, III-4 уторак, претчас четвртак, претчас
Вуков-Симентић Србислава италијанског језика I-6, I-9, II-7, II-9, IV-6 парна смена поподне четвртак претчас
Бијелић Kатарина италијанског језика III-7, III-9
Бјелица Љубо латинског језика I-7, I-8, I-9, II-6, II-7, II-8, II-9 по договору по договору
Пешикан Кузмановић Јелена латинског језика I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5
Караџић Наташа латинског језика I-5, I-6 ссреда претчас (непарна смена)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника филозофије, социологије, психологије, устава и права грађана, верске наставе и грађанског васпитања

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Ћук Петковић Тијана филозофије III-1, III-7, III-8, III-9, IV-1, IV-7, IV-8, IV-9 уторак, седми час четвртак, седми час
Радовић Ксенија филозофије III-2, III-4, III-5, III-6, IV-2, IV-3, IV-5, IV-6 среда, претчас, парна смена четвртак, 6.час, непарна смена
Станојевић Биљана социологије и устава и права грађана и грађанског васпитања социологија (IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8) устав и права грађана (IV-8, IV-9) грађанско васпитањe (IV-8, IV-9) петак, претчас, (парна смена) понедељак, претчас (парна смена)
Блажевић Јелена психологије и грађанског васпитања психологијa (II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9) грађанско васпитањe (II-9, IV-9) уторак 7. час (парна смена) уторак 6. час (парна смена)
Саша Јелић устава и права грађана IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7 четвртак, 4. час (парна смена) четвртак, 4. час (парна смена)
Милинко Милићевић верске наставе I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, II-1, II-3, II-4, II-6, II-7, II-8, II-9, III-3, III-4, III-5, III-6, III-7, III-8, III-9, IV-1, IV-2, IV-4, IV-6, IV-7, IV-9
Станојевић Михаило грађанског васпитања I-9, III-9
Жица Катарина грађанског васпитања I-7, I-8, II-8, III-7, III-8, IV-8
Кузмановић Љиљана филозофије и грађанског васпитања филозофијa (III-3, IV-4) грађанско васпитањe (III-4, III-5, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6) / среда, 1.час (парна смена)
Драгана Раца грађанског васпитања I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5
Наташа Караџић грађанског васпитања I-5, I-6
Србислава Вуков Симентић грађанског васпитања III-1, III-2, III-3, III-6
Оливера Ножинић грађанског васпитања II-6, II-7
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника историје

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Душан Илијин историје II-1, II-5, II-6, II-7
Шпадијер Квашчев Зорица историје I-6, I-7, I-9, II-2, II-3, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5 среда међусмена уторак међусмена
Маневски Душко историје I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, III-1, III-2, III-3, III-5, III-6 четвртак 8. час (непарна смена) четвртак 8. час (непарна смена)
Радосављевић Биљана историје I-8, II-4, II-8, II-9, III-4, III-7, III-8, III-9, IV-6, IV-8 среда 6. час у парној смени уторак 7. час у парној смени
Бјелица Љубо историје IV-7, IV-9 по договору по договору
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника географије

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Минић Јелена географије I-6, I-7, I-8, II-2, II-6, II-7, II-8, III-1, III-3, III-8 понедељак 7. час пре подне, претчас поподне четвртак претчас
Вукадиновић Синиша географије I-9, II-9, III-4, III-6, III-7, III-9 / понедељак 8. час (непарна смена)
Минић Саво географије I-2, I-3, I-4, I-5, II-1, II-3, II-4, II-5, III-2, III-5 петак 6. час среда 6. час
Борислав Светозаревић географије I-1 / /
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Лекић Олгица математике I-5, I-6, III-4, III-5, III-6 / I разред понедељак,13h III разр. петак 13h
Таталовић Лејић Драгана математике I-3, I-4, III-1, III-2 уторак и среда, претчас
Додер Саша математике IV-1, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7 по договору уторак 7. час
Драгојловић Оливера математике II-2, II-3, II-5, IV-2, IV-3 уторак, среда претчас (парна смена после подне)
Несторовић Мирчетић Љубица математике I-1, I-2, III-3, III-7 уторак претчас 13:10 понедељак претчас 13:10 III разред; среда претчас 13:10 I разред
Димић Ивана математике II-1, II-7, II-8, IV-8 по договору среда претчас поподневна смена
Петровић Владимир математике и рачунарства и информатике I 7, I 9, II 9, IV 9
Станковић Радојка математике и рачунарства и информатике математика (I-7, II-6) рачунарство и информатика (I-2, I-3, I-4, I-5, VI-3) / петак међусмена
Стаменов Ивана математике и рачунарства и информатике математика (I-8, III-8) рачунарство и информатика (I-6, I-7, I-8, II-5, II-6) четвртак међусмена понедељак међусмена
Сајић Бранка рачунарства и информатике II-1, II-2, II-3, II-4, II-7, IV-1, IV-2, IV-4, IV-5 понедељак међусмена четвртак међусмена
Вукићевић Милена рачунарства и информатике I 7, I 8, I 9, III 7, III 8, III 9, IV 9
Ана Јакшић математике и рачунарства и информатике математика (IV-9) рачунарство и информатика (IV-7, IV-8, IV-9, II-2, II-3, II-4, II-9) уторак парна смена поподне претчас среда парна смена поподне претчас
Самарџија Биљана рачунарства и информатике II-1, II-7, II-9, III-3, III-4, III-5, III-7, III-8, III-9 по договору четвртак 7.час (парна)
Мајсторовић Сања рачунарства и информатике
Александар Мојсић математике и рачунарства и информатике математика (I-9, II-4, II-9, III-9) рачунарство и информатика (I-9) среда међусмена среда међусмена
Станчић Милка рачунарства и информатике I-1, I-6, III-1, III-2, III-6, IV-6 петак, 7.час (непарна смена) среда, 7.час (парна смена)
Марија Павловић рачунарства и информатике I-1, I-2, I-3, I-4, I-7, I-9, II-5, II-6, II-8,
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
< <!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника физике

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Меселџић Слободан физике III-2, III-3, III-4, III-6, IV-2, IV-4, IV-6, IV-7 понедељак претчас непарна смена поподне среда 7. час непарна смена
Чаглић Томислав физике II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, III-1, III-5 среда 13:10 (претчас непарна смена) уторак 13:10 (претчас парна смена)
Павловић Драгана физике I-8, I-9, II-8, II-9, IV-8, IV-9 понедељак међусмена петак међусмена
Алексић Гордана физике I-1, I-2, I-3, I-4, III-7, III-8, IV-1, IV-3, IV-5 четвртак међусмена среда међусмена
Мошић Милош физике
Марија Живановић физике I-5, I-6, I-7, III-9 понедељак претчас (друга смена), 7 час (прва смена) понедељак претчас (друга смена), 7 час (прва смена)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника хемије и биологије

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Арсенoвић Сања хемије I-5, I-6, I-7, I-8, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8 понедељак у 14h уторак 7.час (парна смена)
Плавшић Јовица хемије I-9, II-1, II-2, II-3, II-4, II-9, III-1, III-2, III-9, IV-9 четвртак 7.час (парна смена) среда 7.час (непарна смена)
Љиљак Весна хемије I-1, I-2, I-3, I-4, III-3, III-6 понедељак у 14h петак међусмена
Кабаница Бранка хемије II-5, II-6, II-7, II-8, III-4, III-5, III-7, III-8, IV-1, IV-2 петак међусмена среда међусмена
Вукадиновић Тања биологије I-8, I-9, II-8, II-9, III-8, III-9, IV-6, IV-7, IV-8, IV-9 среда 7.час (парна смена) среда 7.час (парна смена)
Станковић Светлана биологије I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, III-1, III-2, III-3, III-4, III-6 петак у 14h петак у 14h
Јеврић Тамара биологије II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5 четвртак 7.час (парна смена) четвртак 7.час (парна смена)
Ђуричић Даница биологије I 6, I 7 IV 1, IV 2, IV 7, IV 9
Ђурђија Паучковић биологије I-1, I-2, II-6, II-7, III-5, III-7 среда у 14h среда у 14h
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника уметности

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Пајевић Милка музичке културе I/1 - I/9 , II/1 - II/9 / /
Ножинић Оливера ликовне културе I/1 - I/9 , II/1 - II/9 зависи од текућих догађаја у облсти уметности и у сарадњи са институцијама културе нема
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника физичког васпитања

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Шеварлић Марија физичког васпитања I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, III-1, III-2, III-3, III-4 по договору секције: по договору
Митровић Владан физичког васпитања IV-1, IV-2, IV-3 по договору по договору
Симић Мирослав физичког васпитања по договору по договору
Максић Жарко физичког васпитања III-5, III-6, III-7 по договору по договору
Лекић Душан физичког васпитања I-7, I-8, I-9, II-8, II-9, III-8, III-9, IV-4, IV-8, IV-9 по договору по договору
Сандра Станојевић физичког васпитања II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, IV-5, IV-6, IV-7 по договору по договору
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->