Допунска и додатна

Стручно веће српског језика и књижевности

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Ранковић Ана српског језика и књижевности II 2, II 8, IV 3, IV 4, IV 8 уторак, 7. час,непарна смена понедељак, међусмена
Стевановић Татјана српског језика и књижевности I 3, II 4, III 5, IV 1, IV 5 среда, међусмена петак, претчас, парна смена
Соле Ђорђевић Бојана српског језика и књижевности III 2, III 3, III 8, III 9 петак, претчас, поподневна смена уторак, претчас, поподневна смена
Стојковић Ђурђевић Љиљана српског језика и књижевности I 6, I 7, I 8, III 6, III 7 петак, 7. час, парна смена четвртак, 7. час, парна смена
Шобић Љиљана српског језика и књижевности I 2, I 9, II 1, II 3 понедељак, претчас, непарна смена четвртак, 7. час, непарна смена
Рајић Кристина српског језика и књижевности I 1, I 4, I 5, III 1, III 4 петак, међусмена четвртак, претчас, парна смена
Бурсић Милић Јелена српског језика и књижевности II 5, II 6, II 7, II 9 уторак међусмена уторак међусмена
Плећаш Стевановић Милена српског језика и књижевности IV 2, IV 6, IV 7, IV 9 петак, међусмена понедељак, међусмена
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника страних језика

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Влаховић Мирјана енглеског језика I 1, I 8, I 4 III 5, III 8, , III 9 по договору по договору
Мефаиловски Кустудић Кармен енглеског језика I 2, I 5, I 9 IV 1, IV 2, IV 4, IV 9 четвртак 5. час непарна смена; среда 3. час парна смена
Милојевић Невена (замена: Јелена Радовановић) енглеског језика II 3, II 4, II 5, III 1, III 6, III 7 четвртак, 13:15 уторак 13:15
Крсмановић Јелицa енглеског језика I 6, I 7, II 7 IV 3, IV 5, IV 6, IV 8 среда претчас II година, петак претчас I и III година
Томић Љиљана енглеског језика I 3, II 6, II 9, III 2, III 3, III 4 по договору петак, 13:15 (П)
Станојевић Михаило енглеског језика II 1, II 2, II 8, IV 7, I 9, III 9, IV 2 по договору уторак претчас (13:05 – 13:50)
Хинић Зорица француског језика II 5, II 6, II 8, II 7,9, III 5, III 7,9 , IV 5,9, IV 7, IV 8
Жица Катарина француског језика IV 6, III 8, I 8, I 1, II 5, II 7,8, IV 8, IV 4
Поздер Ковиљка француског језика I 5, I 6, I 8 III 4, III 8
Црњански Петровић Оливера руског језика I 6, I 7, II 6, II 4,9, III 6, III 7,9, IV 7, IV 5,9, IV 6 петак међусмена понедељак међусмена
Раца Драгана руског језика I 5,9, I 2, I 3, I 4, I 5, IV 6, II 2, II 1, II 4,7 понедељак међусмена нема
Марковић Виолета немачког језика I 1, I 2, I 3, I 4, I 9 III 1,III 2, III 3, III 4,9 среда од 13-14 сати, смена парна смена понедељак 13-14 сати и петак 13-14 сати, парна смена
Можек Драгана немачког језика II 1, II 2, II 3, II 4, 9, IV 1, IV 4,9, IV 2, IV 3 уторак, претчас четвртак, претчас
Вуков-Симентић Србислава италијанског језика III 6, I 7,9 , IV 4,9 III 4,III 5, III 6, III 4,7 парна смена поподне четвртак претчас
Бијелић Kатарина италијанског језика II 7
Бјелица Љубо латинског језика I 6, I 7 I 8, I9 II 6, II 7, II 9
Пешикан Кузмановић Јелена латинског језика I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, II 1, II 2, II 3, II 4
Караџић Наташа латинског језика II 5, II8, IV 5, II 6 ссреда претчас (непарна смена)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника филозофије, социологије, психологије, устава и права грађана, верске наставе и грађанског васпитања

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Ћук Петковић Тијана филозофије III 1, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 3, IV 8, IV 9 уторак, седми час четвртак, седми час
Радовић Ксенија филозофије III 2, III 3, III 5, III 6, IV 2, IV 4, IV 5, IV 6 среда, претчас, парна смена четвртак, 6.час, непарна смена
Станојевић Биљана социологије и устава и права грађана IV 1 - IV 9 петак, претчас, (парна смена) понедељак, претчас (парна смена)
Блажевић Јелена психологије и грађанског васпитања II/1 - II/9 уторак 7. час (парна смена) уторак 6. час (парна смена)
Саша Јелић устава и права грађана IV 1 - IV 7 четвртак, 4. час (парна смена) четвртак, 4. час (парна смена)
Милинко Милићевић верске наставе I 3, I 4,8, I 1, I 7,9, I 6 II 5, II 3, II 4,9, II 8,7, III 6, III 7, III 4,9, III 1, III 2, IV 2 - IV 7
Станојевић Михаило грађанског васпитања I 9, III 9
Жица Катарина грађанског васпитања IV 4
Кузмановић Љиљана филозофије III 4, IV 7, III 3, III 1,2, IV 1, IV 3, IV 7/td> / среда, 1.час (парна смена)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника историје

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Душан Илијин историје I 5, I 6, I 7, III 6
Шпадијер Квашчев Зорица историје III 1 - III 5, III 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 9 среда међусмена уторак међусмена
Маневски Душко историје I 1 - I 4, II 1, II 2, II 3, IV 1, IV 2, IV 3
Радосављевић Биљана историје II 4 - II 9, I 8, III 8, I 9, IV 8 среда 6. час у парној смени уторак 7. час у парној смени
Бјелица Љубо историје III 7, III 9
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника географије

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Минић Јелена географије I 8, II 2, II 1, II 3, II 5, II 8, III 1, III 7, III 6, III 8 понедељак 7. час пре подне, претчас поподне четвртак претчас
Вукадиновић Синиша географије I 9, II 4, II 6, II 7, II 9, III 9 / понедељак 8. час (непарна смена)
Минић Саво географије I 5, I 3, I 6, I 2,I 1, I 4, III 2, III 3, III 4, III 5 петак 6. час среда 6. час
Борислав Светозаревић географије I 7 / /
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Лекић Олгица математике II 4, II 5, II 6, III 1, IV 3 / I разред понедељак,13h III разр. петак 13h
Таталовић Лејић Драгана математике II 1, II 2, I V 4, I V 5, I V 6 уторак и среда, претчас
Додер Саша математике II 3, II 7, IV 1, IV 2 по договору уторак 7. час
Драгојловић Оливера математике и рачунарства и информатике I 3, I 4, III 1, III 2, I 1 ссреда, петак претчас (парна смена после подне)
Несторовић Мирчетић Љубица математике I 1, I 2, III 3, III 4, III 5 уторак претчас 13:10 понедељак претчас 13:10 III разред; среда претчас 13:10 I разред
Савић Ивана (замена Душан Ђуришић) математике I 8, III 6, II 8, III 8, IV 8
Петровић Владимир математике и рачунарства и информатике I 7, I 9, II 9, IV 9
Станковић Радојка математике и рачунарства и информатике I 2 - I 6, IV 4, IV 5, IV 6 / петак међусмена
Стаменов Ивана математике и рачунарства и информатике I 5, I 6 IV 3, IV 4, IV 6, IV 7, IV 8, III 7, IV 7 четвртак међусмена понедељак међусмена
Сајић Бранка рачунарства и информатике I 3, I 4, I 6, I 7, III 4, III 5, IV 1, IV 2, IV 3, IV 5 понедељак међусмена четвртак међусмена
Вукићевић Милена рачунарства и информатике I 7, I 8, I 9, III 7, III 8, III 9, IV 9
Ана Јакшић рачунарства и информатике уторак парна смена поподне претчас среда парна смена поподне претчас
Самарџија Биљана рачунарства и информатике II 1 - II 7, II 9, IV 2 - IV 9 по договору четвртак 7.час (парна)
Мајсторовић Сања рачунарства и информатике II 1- II 9, IV 1,IV 4, IV 9
Александар Мојсић рачунарства и информатике среда међусмена среда међусмена
Станчић Милка рачунарства и информатике I 1, I 2, III 1, III 2, III 3, III 6 петак, 7.час (непарна смена) среда, 7.час (парна смена)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника физике

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Меселџић Слободан физике II 1 - II 5, III 6, III 7, I 6, I 7 понедељак претчас непарна смена поподне среда 7. час непарна смена
Чаглић Томислав физике I 1- I 5,IV 3- IV 7 среда 13:10 (претчас непарна смена) уторак 13:10 (претчас парна смена)
Павловић Драгана физике I 8, I 9, II 8, II 9, IV 8, IV 9 понедељак међусмена петак међусмена
Алексић Гордана физике II 6, II 7, III 1, III 2, III 3, III 8, IV 1, IV 2 четвртак међусмена среда међусмена
Мошић Милош физике III 4, III 5, III 9
Марија Живановић физике понедељак претчас (друга смена), 7 час (прва смена) понедељак претчас (друга смена), 7 час (прва смена)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника хемије и биологије

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Арсенoвић Сања хемије III 3 - III 8, IV 5 - IV 8 понедељак у 14h уторак 7.час (парна смена)
Плавшић Јовица хемије I 1, I 2 , I 3, I 4, I 9, II 1, II 2, II 9, III 9, IV 9 четвртак 7.час (парна смена) среда 7.час (непарна смена)
Љиљак Весна хемије III 1, III 2, IV 1,IV 2,IV 3, IV 4 понедељак у 14h петак међусмена
Кабаница Бранка хемије I 5, I 6 ,I 7 ,I 8, II 3 - II 8 петак међусмена среда међусмена
Вукадиновић Тања биологије I 8, I 9, II 7, II 8, II 9, III 6, III 7, III 8, III 9, IV 8 среда 7.час (парна смена) среда 7.час (парна смена)
Станковић Светлана биологије II 1 - II 6, IV 3 - IV 6 петак у 14h петак у 14h
Јеврић Тамара (замена: Радослава Николић) биологије I 1 - I 5, III 1 - III 5 четвртак 7.час (парна смена) четвртак 7.час (парна смена)
Ђуричић Даница биологије I 6, I 7 IV 1, IV 2, IV 7, IV 9
Ђурђија Паучковић биологије среда у 14h среда у 14h
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника уметности

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Пајевић Милка музичке културе I/1 - I/9 II/1 - II/9 / /
Ножинић Оливера ликовне културе I/1 - I/9 II/1 - II/9 зависи од текућих догађаја у облсти уметности и у сарадњи са институцијама културе нема
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника физичког васпитања

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Шеварлић Марија физичког васпитања II 1 - II 4, IV 3, IV 5 - IV 9 по договору секције: по договору
Митровић Владан физичког васпитања III 1, III 2, III 3 по договору по договору
Симић Мирослав физичког васпитања I 1 - I 7, II 5, II 6, II 7 по договору по договору
Максић Жарко физичког васпитања IV 1, IV 2, IV 4 по договору по договору
Лекић Душан физичког васпитања III 4 - III 9, I8, I9, II8, II9 по договору по договору
Сандра Станојевић физичког васпитања III 4 - III 9, I8, I9, II8, II9 по договору по договору
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->