Допунска и додатна

Стручно веће српског језика и књижевности

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Ранковић Ана српског језика и књижевности II 2, II 8, IV 3, IV 4, IV 8 понедељак, 6 час по договору
Стевановић Татјана српског језика и књижевности I 3, II 4, III 5, IV 1, IV 5 четвртак / међусмена петак/ међусмена
Соле Ђорђевић Бојана српског језика и књижевности III 2, III 3, III 8, III 9 понедељак претчас (П) среда претчас (Н)
Стојковић Ђурђевић Љиљана српског језика и књижевности I 6, I 7, I 8, III 6, III 7 петак, 7час (по договору) петак, 7 час
Шобић Љиљана српског језика и књижевности I 2, I 9, II 1, II 3 четвратак 7. час (Н) четвртак, претчас (Н)
Рајић Кристина српског језика и књижевности I 1, I 4, I 5, III 1, III 4 Драмска:(непарна) уторак и четвртак 20-22 среда, 6 час (Н)
Бурсић Милић Јелена српског језика и књижевности II 5, II 6, II 7, II 9 среда, 7 час (П) среда, 7 час (П)
Плећаш Стевановић Милена српског језика и књижевности IV 2, IV 6, IV 7, IV 9 уторак, 6 час четвртак (претчас)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника страних језика

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Влаховић Мирјана енглеског језика I 1, I 8, I 4 III 5, III 8, , III 9 по договору по договору
Мефаиловски Кустудић Кармен енглеског језика I 2, I 5, I 9 IV 1, IV 2, IV 4, IV 9 по договору понедељак, 5. час
Милојевић Невена (замена: Јелена Радовановић) енглеског језика II 3, II 4, II 5, III 1, III 6, III 7 четвртак, 13:15 уторак 13:15
Крсмановић Јелицa енглеског језика I 6, I 7, II 7 IV 3, IV 5, IV 6, IV 8 по договору среда и петак 13:00 (сваке друге недеље)
Томић Љиљана енглеског језика I 3, II 6, II 9, III 2, III 3, III 4 по договору петак, 13:15 (Н)
Станојевић Михаило енглеског језика II 1, II 2, II 8, IV 7, I 9, III 9, IV 2 по договору понедељак, 7 час
Хинић Зорица француског језика II 5, II 6, II 8, II 7,9, III 5, III 7,9 , IV 5,9, IV 7, IV 8 петак, 7 час 13:00 среда, претчас (П)
Жица Катарина француског језика IV 6, III 8, I 8, I 1, II 5, II 7,8, IV 8, IV 4 по договору петак, 7 час
Поздер Ковиљка француског језика I 5, I 6, I 8 III 4, III 8 петак 7. час среда, претчас, по договору
Црњански Петровић Оливера руског језика I 6, I 7, II 6, II 4,9, III 6, III 7,9, IV 7, IV 5,9, IV 6 среда, претчас уторак, претчас
Раца Драгана руског језика I 5,9, I 2, I 3, I 4, I 5, IV 6, II 2, II 1, II 4,7 понедељак, претчас среда, 7 час (П)
Марковић Виолета немачког језика I 1, I 2, I 3, I 4, I 9 III 1,III 2, III 3, III 4,9 петак 13:00-14:00 (Н) уторак 13:00- 14:00 (Н)
Можек Драгана немачког језика II 1, II 2, II 3, II 4, 9, IV 1, IV 4,9, IV 2, IV 3 по договору среда, претчас (П)
Вуков-Симентић Србислава италијанског језика III 6, I 7,9 , IV 4,9 III 4,III 5, III 6, III 4,7 по договору по договору
Бијелић Kатарина италијанског језика II 7 по договору по договору
Бјелица Љубо латинског језика I 6, I 7 I 8, I9 II 6, II 7, II 9 среда, 7. час петак, 7 час
Пешикан Кузмановић Јелена латинског језика I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, II 1, II 2, II 3, II 4 по договору четвртак, 7. час (П)
Караџић Наташа латинског језика II 5, II8, IV 5, II 6 по договору среда, после 7. часа (пре подне)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника филозофије, социологије, психологије, устава и права грађана, верске наставе и грађанског васпитања

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Ћук Петковић Тијана филозофије III 1, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 3, IV 8, IV 9 петак, претчас среда, претчас
Радовић Ксенија филозофије III 2, III 3, III 5, III 6, IV 2, IV 4, IV 5, IV 6 среда, 7 час (П) понедељак, 7 час (Н)
Станојевић Биљана социологије и устава и права грађана IV 1 - IV 9 уторак, претчас (П) среда, претчас (П)
Блажевић Јелена психологије и грађанског васпитања II/1 - II/9 по договору по договору
Саша Јелић устава и права грађана IV 1 - IV 7 по договору Четвртак, 4. час (П)
Милинко Милићевић верске наставе I 3, I 4,8, I 1, I 7,9, I 6 II 5, II 3, II 4,9, II 8,7, III 6, III 7, III 4,9, III 1, III 2, IV 2 - IV 7 по договору по договору
Станојевић Михаило грађанског васпитања I 9, III 9 по договору понедељак, 7. час
Жица Катарина грађанског васпитања IV 4 по договору петак, 7 час
Кузмановић Љиљана филозофије III 4, IV 7, III 3, III 1,2, IV 1, IV 3, IV 7/td> четвртак четвртак, претчас, по договору
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника историје

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Душан Илијин историје I 5, I 6, I 7, III 6 уторак, 6 час уторак, 7 час
Шпадијер Квашчев Зорица историје III 1 - III 5, III 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 9 по договору уторак, 13:00
Маневски Душко историје I 1 - I 4, II 1, II 2, II 3, IV 1, IV 2, IV 3 по договору петак, 7 час
Радосављевић Биљана историје II 4 - II 9, I 8, III 8, I 9, IV 8 по договору петак, 7 час
Бјелица Љубо историје III 7, III 9 среда, 7. час петак, 7. час
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника географије

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Минић Јелена географије I 8, II 2, II 1, II 3, II 5, II 8, III 1, III 7, III 6, III 8 по договору по договору
Вукадиновић Синиша географије I 9, II 4, II 6, II 7, II 9, III 9 по договору петак, 7 час (П)
Минић Саво географије I 5, I 3, I 6, I 2,I 1, I 4, III 2, III 3, III 4, III 5 среда, 13:00 понедељак, 19:00 (Н)
Борислав Светозаревић географије I 7 четвртак, 5 час (по договору) уторак, 6. час (по договору)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Лекић Олгица математике II 4, II 5, II 6, III 1, IV 3 по договору уторак, понедељак, 6 час 13:00 (П)
Таталовић Лејић Драгана математике II 1, II 2, I V 4, I V 5, I V 6 по договору петак, (по договору)
Додер Саша математике II 3, II 7, IV 1, IV 2 по договору уторак, претчас
Драгојловић Оливера математике и рачунарства и информатике I 3, I 4, III 1, III 2, I 1 по договору среда, 7. час(непарна) пре подне; уторак, претчас (после подне)
Несторовић Мирчетић Љубица математике I 1, I 2, III 3, III 4, III 5 по договору четвртак,претчас -I год; уторак,претчас -III год
Савић Ивана (замена Душан Ђуришић) математике I 8, III 6, II 8, III 8, IV 8 по договору по договору
Петровић Владимир математике и рачунарства и информатике I 7, I 9, II 9, IV 9 по договору четвртак,петак (по договору)
Станковић Радојка математике и рачунарства и информатике I 2 - I 6, IV 4, IV 5, IV 6 по договору уторак, 7 час
Стаменов Ивана математике и рачунарства и информатике I 5, I 6 IV 3, IV 4, IV 6, IV 7, IV 8, III 7, IV 7 понедељак, 13:00 четвртак, 13:00, среда, 13:00 (наизменично)
Сајић Бранка рачунарства и информатике I 3, I 4, I 6, I 7, III 4, III 5, IV 1, IV 2, IV 3, IV 5 петак среда
Вукићевић Милена рачунарства и информатике I 7, I 8, I 9, III 7, III 8, III 9, IV 9 петак, претчас, 13:00 (Н) четвртак, претчас, 13:00 (Н)
Самарџија Биљана рачунарства и информатике II 1 - II 7, II 9, IV 2 - IV 9 по договору по договору (распоред блокова)
Мајсторовић Сања рачунарства и информатике II 1- II 9, IV 1,IV 4, IV 9 sanjam24@gmail.com по договору
Станчић Милка рачунарства и информатике I 1, I 2, III 1, III 2, III 3, III 6 по договору четвртак, 7. час
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника физике

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Меселџић Слободан физике II 1 - II 5, III 6, III 7, I 6, I 7 понедељак, 7. час (Н) среда, 7. час (П)
Чаглић Томислав физике I 1- I 5,IV 3- IV 7 по договору четвртак, 7. час (П)
Павловић Драгана физике I 8, I 9, II 8, II 9, IV 8, IV 9 по договору среда, 7. час (П)
Алексић Гордана физике II 6, II 7, III 1, III 2, III 3, III 8, IV 1, IV 2 петак, 7. час понедељак-претчас, среда-7 час
Мошић Милош физике III 4, III 5, III 9 петак, 7. час (Н) четвртак, 7. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника хемије и биологије

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Арсенoвић Сања хемије III 3 - III 8, IV 5 - IV 8 по договору Петак 7. час (Н)
Плавшић Јовица хемије I 1, I 2 , I 3, I 4, I 9, II 1, II 2, II 9, III 9, IV 9 петак, 13:00 четвртак, 13:00
Љиљак Весна хемије III 1, III 2, IV 1,IV 2,IV 3, IV 4 по договору среда, 7. час (Н)
Кабаница Бранка хемије I 5, I 6 ,I 7 ,I 8, II 3 - II 8 уторак, 7. час (П) понедељак, претчас, среда, 7. час
Вукадиновић Тања биологије I 8, I 9, II 7, II 8, II 9, III 6, III 7, III 8, III 9, IV 8 Среда 7. час/претчас (договор) Среда 7. час (договор)
Станковић Светлана биологије II 1 - II 6, IV 3 - IV 6 Среда претчас понедељак, 7. час
Јеврић Тамара (замена: Радослава Николић) биологије I 1 - I 5, III 1 - III 5 понедељак, 13:00 (друга смена); уторак 14:00 (прва смена) петак, 13:00 (друга смена); четвртак 14:00 (прва смена)
Ђуричић Даница биологије I 6, I 7 IV 1, IV 2, IV 7, IV 9 по договору по договору
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника уметности

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Пајевић Милка музичке културе I/1 - I/9 II/1 - II/9 По договору По договору
Ножинић Оливера ликовне културе I/1 - I/9 II/1 - II/9 По договору По договору
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника физичког васпитања

Презиме и име Професор Одељења Додатна Допунска
Шеварлић Марија физичког васпитања II 1 - II 4, IV 3, IV 5 - IV 9 по договору по договору
Митровић Владан физичког васпитања III 1, III 2, III 3 по договору по договору
Симић Мирослав физичког васпитања I 1 - I 7, II 5, II 6, II 7 по договору по договору
Максић Жарко физичког васпитања IV 1, IV 2, IV 4 по договору по договору
Лекић Душан физичког васпитања III 4 - III 9, I8, I9, II8, II9 четвртак, 7. час (Н) по договору
(Н) - непарна смена (П) - парна смена