Школа

„Ветар у леђа”

Мисија наше школе, чија је специфичност општи смер, је да стварамо ученике који школу неће доживљавати изван живота, већ као институцију која ће им помоћи да упознају живот, људе и себе и који ће научити да препознају и чувају праве вредности, духовне и моралне. Наш ученик треба да стаса у самосталног, способног, младог човека, који је наоружан знањем спреман за изазове савременог друштва.

Школа отвореног ума

Визија наше школе заснива се, пре свега, на обезбеђивању квалитетног наставног процеса који подразумева употребу савремених метода и средстава. Настојимо да највише пажње придајемо повезивању садржаја једног предмета са другим предметима и негујемо учење са примерима из свакодневног живота.

То омогућава ученицима развој логичког мишљења, неговање инвентивности и стицање функционалних знања која ће моћи да употребе у свакодневном животу. Наставници и ученици треба да функционишу као тим који почива на толеранцији и флексибилности, а чији је заједнички циљ постизање што бољих резултата.

Смештена у средишту добрих саобраћајних веза, окружена парковима и пространим двориштем, Школа је центар квалитетног стицања знања и афирмације ученика кроз бројна такмичења и ваннаставне активности. Историју Десете гимназије „Михајло Пупин“ исписала су имена одличних професора, као и ученика који су данас веома успешни у својим професијама.