Разредне старешине

Одељење Презиме и име Професор Отворена врата
I/1 Можек Драгана немачког јез. Среда, 3. час (Н)
I/2 Ранковић Ана српског јез. и књиж. Четвртак, 5. час (П)
I/3 Шобић Љиљана српског јез. и књиж. Четвртак, 4. час (Н)
I/4 Милојевић Невена енглеског језика Петак, 9:40-10:25 преподне, 17:40-18:25 поподне (Н)
I/5 Бурсић Милић Јелена српског јез. и књиж. Четвртак 4. час (Н)
I/6 Црњански Оливера руског јез. Петак, 4. час (Н)
I/7 Крсмановић Јелица енглеског јез. Среда, 3. час, четвртак 5. час (Н)
I/8 Радосављевић Биљана историје Четвртак, 5. час (Н)
I/9 Вукадиновић Синиша географије Среда, 5. час, (Н)
II/1 Рајић Кристина српског јез. и књиж. Среда, 6. час (П)
II/2 Шпадијер Квашчев Зорица историје Петак, 2. час (П)
II/3 Минић Саво географије Уторак , 2. час (Н)
II/4 Лекић Душан физичког васпитања Уторак, 5. час (П)
II/5 Хинић Зорица француског јез. Петак 2. час (Н)
II/6 Ђурђевић Стојковић Љиљана српског јез. и књиж. Среда 5. час (П)
II/7 Бјелица Љубо латинског јез. и ист. Уторак 3. час, (П)
II/8 Вукадиновић Тања биологије Среда 4. час, (П)
II/9 Соле Ђорђевић Бојана српског јез. и књиж. Четвртак, 3. час (П)
III/1 Маневски Душко историје Среда, 4. час, (Н)
III/2 Ђуричић Даница биологије Уторак, 5. час (Н)
III/3 Лекић Олгица математике Понедељак 5. час (Н)
III/4 Таталовић Лејић Драгана математике Уторак, 4. час
III/5 Станковић Светлана биологије Понедељак, 4. час (Н)
III/6 Плећаш Стевановић Милена српског јез. и књиж. Уторак, 6. час (Н)
III/7 Чаглић Томислав физике Четвртак, 2. час (Н)
III/8 Минић Јелена географије Понедељак, 4. час (П)
III/9 Шеварлић Марија физичког вас. Понедељак, 6. час (Н)
IV/1 Станковић Радојка математике Понедељак, 5. час (П)
IV/2 Влаховић Мирјана енглеског језика Уторак, 13h 19:15h
IV/3 Томић Љиљана енглеског јез. Среда, 4. час (П)
IV/4 Петровић Владимир математике Уторак, 3. час (Н)
IV/5 Радовић Ксенија филозофије Уторак, 3. час (Н)
IV/6 Арсеновић Сања хемије Уторак, 4. час (П)
IV/7 Самарџија Биљана рач. и инф. Четвртак, 4. час (Н)
IV/8 Поздер Ковиљка француског јез. Среда, 3. час (П)
IV/9 Плавшић Јовица хемије Среда, 4. час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена