Разредне старешине

Одељење Име и презиме Професор Отворена врата
I/1 Мирјана Влаховић енглеског језика Среда, 4. час (Н)
I/2 Кармен Мефаиловски Кустудић енглеског језика Среда, 4. час (П)
I/3 Љиљана Томић енглеског језика Уторак, 3. час
I/4 Владимир Петровић математике Уторак, 4. час, (П)
I/5 Ивана Стаменов математике Среда, 5. час, (П)
I/6 Радојка Станковић математике Четвртак, 5. час
I/7 Бранка Кабаница хемије Четвртак, 4. час (Н)
I/8 Ковиљка Поздер француског језика Среда, 2. час
I/9 Јовица Плавшић хемије Петак, 2. час (Н)
II/1 Драгана Можек немачког језика Петак, 3. час, (П)
II/2 Ана Ранковић српског јез. и књиж. Уторак. 4. час (П)
II/3 Љиљана Шобић српског јез. и књиж. Среда, 3. час (Н)
II/4 Биљана Самарџија рачунарства и информатике По договору (распоред блокова)
II/5 Јелена Бурсић Милић српског јез. и књиж. Среда, 2. час
II/6 Оливера Црњански руског језика Четвртак, 2. час
II/7 Јелица Крсмановић енглеског језика Петак, 2. час (П)
II/8 Биљана Радосављевић историје Понедељак, 5. час (П)
II/9 Синиша Вукадиновић географије Среда, 4. час (Н)
III/1 Кристина Рајић српског јез. и књиж. Понедељак, 3. час (Н)
III/2 Зорица Шпадијер Квашчев историје Уторак, 4. час (П)
III/3 Саво Минић географије Четвртак, 4. час (Н)
III/4 Лекић Душан физичког васпитања Понедељак, 3. час (П)
III/5 Зорица Хинић француског језика Уторак, 4. час (П)
III/6 Ђурђевић Стојковић Љиљана српског јез. и књиж. Понедељак, 2. час
III/7 Љубо Бјелица латинског јез. и ист. Четвртак, 5. час (П)
III/8 Тања Вукадиновић биологије Среда, 2. час
III/9 Бојана Соле Ђорђевић српског јез. и књиж. Уторак, 3. час
IV/1 Душко Маневски историје
IV/2 Даница Ђуричић биологије
IV/3 Олгица Лекић математике
IV/4 Драгана Таталовић Лејић математике
IV/5 Светлана Станковић биологије
IV/6 Милена Плећаш Стевановић српског јез. и књиж.
IV/7 Томислав Чаглић физике
IV/8 Јелена Минић географије
IV/9 Марија Шеварлић физичког вас.
(Н) - непарна смена (П) - парна смена