Разредне старешине

Одељење Име и презиме Професор Отворена врата
I/1 Мирјана Влаховић енглеског језика
I/2 Кармен Мефаиловски Кустудић енглеског језика
I/3 Љиљана Томић енглеског језика
I/4 Владимир Петровић математике
I/5 Ивана Стаменов математике
I/6 Радојка Станковић математике
I/7 Бранка Кабаница хемије
I/8 Ковиљка Поздер француског језика
I/9 Јовица Плавшић хемије
II/1 Драгана Можек немачког језика
II/2 Ана Ранковић српског јез. и књиж.
II/3 Љиљана Шобић српског јез. и књиж.
II/4 Биљана Самарџија рачунарства и информатике
II/5 Јелена Бурсић Милић српског јез. и књиж.
II/6 Оливера Црњански руског језика
II/7 Јелица Крсмановић енглеског језика
II/8 Биљана Радосављевић историје
II/9 Синиша Вукадиновић географије
III/1 Кристина Рајић српског јез. и књиж.
III/2 Зорица Шпадијер Квашчев историје
III/3 Саво Минић географије
III/4 Лекић Душан физичког васпитања
III/5 Зорица Хинић француског језика
III/6 Ђурђевић Стојковић Љиљана српског јез. и књиж.
III/7 Љубо Бјелица латинског јез. и ист.
III/8 Тања Вукадиновић биологије
III/9 Бојана Соле Ђорђевић српског јез. и књиж.
IV/1 Душко Маневски историје
IV/2 Даница Ђуричић биологије
IV/3 Олгица Лекић математике
IV/4 Драгана Таталовић Лејић математике
IV/5 Светлана Станковић биологије
IV/6 Милена Плећаш Стевановић српског јез. и књиж.
IV/7 Томислав Чаглић физике
IV/8 Јелена Минић географије
IV/9 Марија Шеварлић физичког вас.
(Н) - непарна смена (П) - парна смена