Отворена врата

Стручно веће српског језика и књижевности

Презиме и име Професор Одељења Дан и време
Ранковић Ана српског језика и књижевности I/2 III/3 III/4 III/8 Четвртак, 5. час (П)
Стевановић Татјана српског језика и књижевности I/4 II/5 III/5 IV/7 IV/3
Соле Ђорђевић Бојана српског језика и књижевности II/2 II/3 II/4 II/8 II/9 Четвртак, 3. час (П)
Стојковић Ђурђевић Љиљана српског језика и књижевности II/6 II/7 I/8 IV/7 IV/8 Среда 5. час (П)
Шобић Љиљана српског језика и књижевности I/1 I/3 IV/2 IV/6 IV/9 Четвртак, 4. час (Н)
Рајић Кристина српског језика и књижевности II/1 IV/1 IV/4 IV/5 Среда, 6. час (П)
Бурсић Милић Јелена српског језика и књижевности I/5 I/6 I/7 I/8 I/9 Четвртак 4. час (Н)
Плећаш Стевановић Милена српског језика и књижевности III/1 III/2 III/6 III/7 III/9 Уторак, 6. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника страних језика

Презиме и име Професор Одељења Дан и време
Влаховић Мирјана енглеског језика II/8 II/5 IV/2 IV/4 IV/5 IV/7 Уторак, 13h 19:15h
Мефаиловски Кустудић Кармен енглеског језика III/1 III/2 III/9 IV/8 IV/9
Милојевић Невена енглеског језика I/1 I/2 I/3 I/4 I/5 III/4 III/7 Петак, 9:40-10:25 преподне, 17:40-18:25 поподне (Н)
Крсмановић Јелицa енглеског језика I/7 III/3 III/5 III/6 III/8 Среда, 3. час, четвртак 5. час (Н)
Томић Љиљана енглеског језика I/6 I/8 I/9 II/2 II/3 II/4 IV/3 IV/6 Среда, 4. час (П)
Хинић Зорица француског језика II5 II/7 II/9 III/6 III/7 III/8 III/5 III/9 I/5 I/6 I/8 Петак 2. час (Н)
Поздер Ковиљка француског језика II/4 II/8 IV/5 IV/8 IV/6 IV/9 Среда, 3. час (П)
Црњански Петровић Оливера руског језика I/4 I/6 I/9 II/6 II/7 II/9 III/6 III/7 III/9 III/5 IV/7 IV/4 VI/9 Петак, 4. час (Н)
Раца Драгана руског језика IV/3 I/1 I/2 I/4 I/7 III/6
Марковић Виолета немачког језика II/1 II/2 II/3 II/4 II/9 III/2 III/3 III/4 III/9 III/1 IV/1 IV/4 IV/9
Можек Драгана немачког језика I/1 I/2 I/3 I/4 III/2 IV/2 IV/3
Станојевић Михаило енглеског језика II/1 II/6 II/7 IV/1
Вуков-Симентић Србислава италијанског језика II/6 II/7 II/5 IV/3
Бијелић Kатарина италијанског језика I/7
Бјелица Љубо латинског језика I/6 I/7 I/9 II/6 II/7 II/8 II/9 Уторак 3. час, (П)
Пешикан Кузмановић Јелена латинског језика I/1 I/2 I/3 I/4 II/1 II/2 II/3 II/4 II/5
Караџић Наташа латинског језика I/5 I/8
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника филозофије, социологије, психологије, устава и права грађана, верске наставе и грађанског васпитања

Презиме и име Професор Одељења Дан и време
Ћук Петковић Тијана филозофије III/1 III/3 III/8 III/9 IV/3 IV/7 IV/7 IV/8 IV/9
Радовић Ксенија филозофије III/2 III/4 III/5 III/6 IV/1 IV/6 IV/4 IV/5 Уторак, 3. час (Н)
Станојевић Биљана социологије и устава и права грађана IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6 IV/7 IV/8 IV/9
Блажевић Јелена психологије и грађанског васпитања II/1 - II/9 IV/9
Јелић Саша устава и права грађана IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6
Тошановић Саша верске наставе I/3 - I/9 II/1 II/2 II/4 II/6 II/7 II/9 III/2 - III/7 IV/1/ - IV/7
Станојевић Михаило грађанског васпитања I/9 III/9
Жица Катарина грађанског васпитања I/5 I/8 I/7 II/8 III/2 III/4 III/8 IV/8
Кузмановић Љиљана филозофије II/3 II/4 III/1 II/3 III/7 IV/2
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника историје

<
Презиме и име Професор Одељења Дан и време
Илијин Душан историје III/5 III/6 III/7 II/6 IV/5 IV/6 IV/7
Шпадијер Квашчев Зорица историје II/1 - II/5 III/4 III/5 III/6 III/7 III/9 Петак, 2. час (П)
Маневски Душко историје I/1 I/2 I/3 III/1 III/2 III/3 IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 Среда, 4. час, (Н)
Радосављевић Биљана историје I/4 - I/9 II/8 III/8 IV/9 IV/8 Четвртак, 5. час (Н)
Бјелица Љубо историје II/7 II/9
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника географије

Презиме и име Професор Одељења Дан и време
Минић Јелена географије I/3 I/5 II/1 II/6 II/7 II/8 III/5 - III/8 Понедељак, 4. час (П)
Вукадиновић Синиша географије I/4 I/6 I/7 I/9 II/9 III/9 /td> Среда, 5. час, (Н)
Минић Саво географије I/1 I/2 II/2 - II/5 III/1 - III/4 Уторак , 2. час (Н)
Светозаревић Борислав географије I/8
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике

Презиме и име Професор Одељења Дан и време
Лекић Олгица математике I/4 I/5 I/6 III/1 III/3 Понедељак 5. час (Н)
Таталовић Лејић Драгана математике I/1 III/4 III/5 III/6
Додер Саша математике II/1 II/2 IV/3 IV/6 IV/8 Уторак, 4. час
Ана Jакшић математике и рачунарства и информатике I/3 I/9 II/9 IV/5
Несторовић Мирчетић Љубица математике II/3 II/4 II/5 IV/7
Савић Ивана математике I/8 II/6 II/8 III/8
Петровић Владимир математике и рачунарства и информатике I/7 III/2 III/9 IV/4 IV/9 Уторак, 3. час (Н)
Станковић Радојка математике и рачунарства и информатике I/2 - I/4 IV/4 IV/5 IV/6 IV/1 IV/2 Понедељак, 5. час (П)
Стаменов Ивана математике и рачунарства и информатике I/1 I/2 I/4 I/6 II/7 III/7 IV/1 IV/2 IV/3
Сајић Бранка рачунарства и информатике II/1 -II/8 IV/1 -IV/6
Вукићевић Милена рачунарства и информатике II/3 II/5 - II/9 IV/1 IV/2 IV/4 - IV/9
Самарџија Биљана рачунарства и информатике III/2 III/3 III/4 III/6 III/8 III/9 IV/7 IV/9 Четвртак, 4. час (Н)
Мајсторовић Сања рачунарства и информатике I/2 I/7 - I/9 III/1 III/5 III/7 IV/3
Станчић Милка рачунарства и информатике I/3 - I/7 II/1 II/2 II/4
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника физике

Презиме и име Професор Одељења Дан и време
Меселџић Слободан физике I/1 - I/5 II/6 II/7 IV/5 IV/6 IV/7
Чаглић Томислав физике III/4, III/5, III/6, III/7, IV/1, IV/2, IV/3, IV/4 Четвртак, 2. час (Н)
Павловић Драгана физике I/8 I9/ II/8 II/9 IV/9 IV/8
Алексић Гордана физике I/6, I/7, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3, III/8
Поповић Ивана физике II/3 II/4 II/5 III/9
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника хемије и биологије

Презиме и име Професор Одељења Дан и време
Арсенoвић Сања хемије II/3 - II/8 IV/5 - IV/8 Уторак, 4. час (П)
Ковачевић Томић Снежана хемије I/3 - I/6 III/3 - III/8
Плавшић Јовица хемије I/1 I/2 I/9 II/9 III/9 IV/1 - IV/4 IV/9 Среда, 4. час (П)
Љиљак Весна хемије II/1 II/2
Кабаница Бранка хемије I/7 I/8 III/1 III/2
Вукадиновић Тања биологије I/5 - I/9 II/6 - II/9 III/8 Среда 4. час, (П)
Станковић Светлана биологије I/1 - I/4 III/3 - III7 III/9 Понедељак, 4. час (Н)
Јеврић Тамара биологије II/1 - II/5 IV/1 - IV/5
Ђуричић Даница биологије III/1 III/2 IV/6 IV/7 IV/8 IV/9 Уторак, 5. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника уметности

Презиме и име Професор Одељења Дан и време
Пајевић Милка музичке културе I/1 - I/9 II/1 - II/9
Ножинић Оливера ликовне културе I/1 - I/9 II/1 - II/9
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника физичког васпитања

Презиме и име Професор Одељења Дан и време
Шеварлић Марија физичког васпитања I/1 - I/4 III/3 III/5 - III/9 Понедељак, 6. час (Н)
Митровић Владан физичког васпитања II/1 II/2 II/3
Симић Мирослав физичког васпитања I/5 - I/9 IV/1 IV/2 IV/6 IV/7 IV/9
Максић Жарко физичког васпитања III/1 III/2 III/4
Лекић Душан физичког васпитања II/4 - II/9 IV/3 IV/4 IV/5 IV/8 Уторак, 5. час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена