Отворена врата

Стручно веће српског језика и књижевности

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Ана Ранковић српског језика и књижевности II 2, II 8, IV 3, IV 4, IV 8 среда, 4. час (Н)
Татјана Стевановић српског језика и књижевности I 3, II 4, III 5, IV 1, IV 5 понедељак, 4. час (П)
Бојана Соле Ђорђевић српског језика и књижевности III 2, III 3, III 8, III 9 понедељак, 3. час (П)
Љиљана Стојковић Ђурђевић српског језика и књижевности I 6, I 7, I 8, III 6, III 7 петак, 4. час (П)
Љиљана Шобић српског језика и књижевности I 2, I 9, II 1, II 3 среда, 4. час (Н)
Кристина Рајић српског језика и књижевности I 1, I 4, I 5, III 1, III 4 петак, 6.час (П)
Јелена Бурсић Милић српског језика и књижевности II 5, II 6, II 7, II 9 четвртак, 4. час (Н)
Милена Плећаш Стевановић српског језика и књижевности IV 2, IV 6, IV 7, IV 9 уторак, 4. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника страних језика

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Мирјана Влаховић енглеског језика I 1, I 8, I 4 III 5, III 8, , III 9
Кармен Мефаиловски Кустудић енглеског језика I 2, I 5, I 9 IV 1, IV 2, IV 4, IV 9 петак 3. час (Н)
Милојевић Невена(замена: Јелена Радовановић) енглеског језика II 3, II 4, II 5, III 1, III 6, III 7
Јелицa Крсмановић енглеског језика I 6, I 7, II 7 IV 3, IV 5, IV 6, IV 8 четвртак 3. час (Н)
Љиљана Томић енглеског језика I 3, II 6, II 9, III 2, III 3, III 4 среда 5. час (П)
Михаило Станојевић енглеског језика II 1, II 2, II 8, IV 7, I 9, III 9, IV 2 четвртак 5. час (Н)
Зорица Хинић француског језика II 5, II 6, II 8, II 7,9, III 5, III 7,9 , IV 5,9, IV 7, IV 8
Ковиљка Поздер француског језика I 5, I 6, I 8 III 4, III 8
Оливера Црњански Петровић руског језика I 6, I 7 II 6, II 4,9 III 6, III 7,9, IV 7, IV 5,9 IV 6 петак 4. час (П)
Драгана Раца руског језика I 5,9, I 2, I 3, I 4, I 5, IV 6, II 2, II 1, II 4,7 понедељак, 6. час (Н)
Виолета Марковић немачког језика I 1, I 2, I 3, I 4, I 9 III 1,III 2, III 3, III 4,9 уторак 3. час (П)
Драгана Можек немачког језика II 1, II 2, II 3, II 4, 9, IV 1, IV 4,9, IV 2, IV 3 понедељак, 6. час (П)
Србислава Вуков-Симентић италијанског језика III 6, I 7,9 , IV 4,9 III 4,III 5, III 6, III 4,7 поподне уторак претчас (П)
Kатарина Бијелић италијанског језика II 7
Љубо Бјелица историје и латинског језика I 6, I 7 I 8, I9 II 6, II 7, II 9
Јелена Пешикан Кузмановић латинског језика I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, II 1, II 2, II 3, II 4
Наташа Караџић латинског језика II 5, II8, IV 5, II 6 понедељак 3. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника филозофије, социологије, психологије, устава и права грађана, верске наставе и грађанског васпитања

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Тијана Ћук Петковић филозофије III 1, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 3, IV 8, IV 9 уторак, 5. час (П)
Ксенија Радовић филозофије III 2, III 3, III 5, III 6, IV 2, IV 4, IV 5, IV 6 уторак, 4. час (Н)
Биљана Станојевић социологије и устава и права грађана IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9 петак, 5.час (П)
Јелена Блажевић психологије и грађанског васпитања II 1 - II 9 среда 5. час (П)
Саша Јелић устава и права грађана IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7 четвртак, 4. час (П)
Милинко Милићевић верске наставе I 3, I 4,8, I 1, I 7,9, I 6 II 5, II 3, II 4,9, II 8,7, III 6, III 7, III 4,9, III 1, III 2, IV 2 - IV 7,
Станојевић Михаило грађанског васпитања I 9, III 9
Жица Катарина грађанског васпитања IV 4 понедељак 4. час (Н)
Љиљана Кузмановић филозофије III 4, IV 7, III 3, III 1,2, IV 1, IV 3, IV 7 четвртак, 2.час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника историје

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Душан Илијин историје I 5, I 6, I 7, III 6
Зорица Шпадијер Квашчев историје III 1 - III 5, III 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 9 четвртак, 5. час (П)
Душко Маневски историје I 1 - I 4, II 1, II 2, II 3, IV 1, IV 2, IV 3
Биљана Радосављевић историје II 4 - II 9, I 8, III 8, I 9, IV 8 уторак 4. час (П)
Љубо Бјелица историје III 7, III 9
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника географије

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Јелена Минић географије I 8, II 2, II 1, II 3, II 5, , II 8, III 1, III 7, III 6, III 8 Среда, 5. час (Н)
Синиша Вукадиновић географије I 9, II 4, II 6, II 7, II 9, III 9 среда 7. час (П)
Саво Минић географије I 5, I 3, I 6, I 2,I 1, I 4, III 2, III 3, III 4, III 5 уторак 3. час (Н)
Борислав Светозаревић географије I/7 уторак 5. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Олгица Лекић математике II 4, II 5, II 6, III 1, IV 3 понедељак, 2.час (Н)
Драгана Таталовић Лејић математике II 1, II 2, I V 4, I V 5, I V 6 понедељак 5 час (Н)
Додер Саша математике II 3, II 7, IV 1, IV 2 понедељак 2. час (П)
Оливера Драгојловић математике и рачунарства и информатике I 3, I 4, III 1, III 2, I 1 уторак, 2.час (П)
Љубица Несторовић Мирчетић математике I 1, I 2, III 3, III 4, III 5 петак 3. час (Н)
Ивана Савић (замена Душан Ђуришић) математике I 8, III 6, II 8, III 8, IV 8
Владимир Петровић математике и рачунарства и информатике I 7, I 9, II 9, IV 9
Радојка Станковић математике и рачунарства и информатике I 2 - I 6, IV 4 IV 5 IV 6 петак 4. час (Н)
Ивана Стаменов математике и рачунарства и информатике I 5, I 6 IV 3, IV 4, IV 6, IV 7, IV 8, III 7, IV 7 понедељак 7. час (Н)
Ана Јакшић математике и рачунарства и информатике I 7, I 8, I 9, III 7, III 8, III 9, IV 9 среда 3. час (П)
Бранка Сајић рачунарства и информатике I 3, I 4, I 6, I 7, III 4, III 5, IV 1, IV 2, IV 3, IV 5 петак 5. час (П)
Биљана Самарџија рачунарства и информатике II 1 - II 7, II 9, IV 2-IV 9 понедељак 3.час (Н)
Сања Мајсторовић (замена Александар Мојсић) рачунарства и информатике II 1- II 9, IV 1,IV 4, IV 9 петак 4 час (Н)
Милка Станчић рачунарства и информатике I 1, I 2, III 1, III 2, III 3, III 6 понедељак, 5.час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника физике

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Слободан Меселџић физике II 1 - II 5, III 6, III 7, I 6, I 7 среда 3. час (Н)
Томислав Чаглић физике I 1- I 5,IV 3- IV 7 среда 3. час (Н)
Драгана Павловић физике I 8, I 9, II 8, II 9, IV 8, IV 9 среда 6. час (П)
Гордана Алексић физике II 6, II 7, III 1, III 2, III 3, III 8, IV 1, IV 2 среда 4. час (Н)
Милош Мошић физике III 4, III 5, III 9
Марија Живановић физике понедељак 3. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника хемије и биологије

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Сања Арсенoвић хемије III 3 - III 8, IV 5 - IV 8 уторак 4.час (П)
Јовица Плавшић хемије I 1, I 2 , I 3, I 4, I 9, II 1, II 2, II 9, III 9, IV 9 уторак 4.час (П)
Весна Љиљак хемије III 1, III 2, IV 1,IV 2,IV 3,IV 4 петак 4.час (Н)
Бранка Кабаница хемије I 5, I 6 ,I 7 ,I 8, II 3 - II 8 среда 3.час (П)
Тања Вукадиновић биологије I 8, I 9, II 7, II 8, II 9, III 6, III 7, III 8, III 9, IV 8 понедељак 3.час (П)
Светлана Станковић биологије II 1 - II 6, IV 3 - IV 6 уторак 2.час (Н)
Тамара Јеврић биологије I 1 - I 5, III 1 - III 5 среда 6.час (П)
Даница Ђуричић биологије I 6, I 7 IV 1, IV 2, IV 7, IV 9
Ђурђија Паучковић биологије понедељак 4.час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника уметности

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Милка Пајевић музичке културе I/1 - I/9 II/1 - II/9 четвртак, 3 час (П)
Оливера Ножинић ликовне културе I/1 - I/9 II/1 - II/9 четвртак, 4. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника физичког васпитања

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Марија Шеварлић физичког васпитања II 1 - II 4, IV 3, IV 5 - IV 9 четвртак, 4. час (Н)
Владан Митровић физичког васпитања III 1, III 2, III 3 четвртак, 4. час (П)
Мирослав Симић физичког васпитања I 1 - I 7, II 5, II 6, II 7 понедељак 2. час (Н)
Жарко Максић физичког васпитања IV 1, IV 2, IV 4 понедељак 4. час (Н)
Душан Лекић физичког васпитања II/4 - II/9 IV/3 IV/4 IV/5 IV/8 понедељак 5.час (Н)
Сандра Станојевић физичког васпитања II/4 - II/9 IV/3 IV/4 IV/5 IV/8 четвртак 5.час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->