Отворена врата

Стручно веће српског језика и књижевности

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Ана Ранковић српског језика и књижевности I-2, I-3, I-4, III-2 среда, 4. час (Н)
Татјана Стевановић српског језика и књижевности II-4, II-7, IV-4, IV-5 понедељак, 4. час (П)
Бојана Соле Ђорђевић српског језика и књижевности IV-2, IV-3, IV-7,IV-8, IV-9 понедељак, 3. час (П)
Љиљана Стојковић Ђурђевић српског језика и књижевности II-3, II-6, II-8, IV-6 понедељак, 6. час (П)
Љиљана Шобић српског језика и књижевности I-1, III-1, III-3, III-4 среда, 4. час (Н)
Кристина Рајић српског језика и књижевности II-1, II-2, II-5, II-9, IV-1 петак, 6.час (П)
Јелена Бурсић Милић српског језика и књижевности III-5, III-6, III-7, III-8, III-9 четвртак, 4. час (Н)
Милена Плећаш Стевановић српског језика и књижевности I-5, I-6, I-7, I-8, I-9 уторак, 4. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника страних језика

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Мирјана Влаховић енглеског језика II-1, II-4, II-8, IV-5, IV-6, IV-8, IV-9
Кармен Мефаиловски Кустудић енглеског језика II-2, II-5, II-9, III-2, III-3, III-9 петак 3. час (Н)
Милојевић Невена(замена: Јелена Радовановић) енглеског језика I-1, III-1, III-4, III-5, III-8 петак 3.час (Н)
Јелицa Крсмановић енглеског језика I-2, I-3, I-4, II-6, II-7, III-6, III-7 четвртак 3. час (Н)
Љиљана Томић енглеског језика I-5, I-6, II-3, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4 среда 5. час (П)
Михаило Станојевић енглеског језика I-7, I-8, I-9, IV-7 четвртак 5. час (Н)
Зорица Хинић француског језика I-4, I-7, I-8, III-5, III-6, III-7, III-8, III-9, IV-5, IV-7, IV-9
Ковиљка Поздер француског језика II-5, II-6, II-8, II-9, IV-4, IV-8 среда 2. час
Оливера Црњански Петровић руског језика I-5, I-6, I-9, II-5, II-6, II-7, II-9, III-4, III-6, III-9, IV-6, IV-7, IV-9 петак 4. час (П)
Драгана Раца руског језика понедељак, 6. час (Н)
Виолета Марковић немачког језика II-1, II-2, II-3, II-4, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-9 уторак 3. час (П)
Драгана Можек немачког језика I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-9, III-1, III-2, III-3, III-4 понедељак, 6. час (П)
Србислава Вуков-Симентић италијанског језика I-6, I-9, II-7, II-9, IV-6 поподне уторак претчас (П)
Kатарина Бијелић италијанског језика III-7, III-9
Љубо Бјелица историје и латинског језика I-7, I-8, I-9, II-6, II-7, II-8, II-9 петак 3. час (П)
Јелена Пешикан Кузмановић латинског језика I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5 уторак 2. час (Н)
Наташа Караџић латинског језика I-5, I-6 понедељак 3. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника филозофије, социологије, психологије, устава и права грађана, верске наставе и грађанског васпитања

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Тијана Ћук Петковић филозофије III-1, III-7, III-8, III-9, IV-1, IV-7, IV-8, IV-9 уторак, 5. час (П)
Ксенија Радовић филозофије III-2, III-4, III-5, III-6, IV-2, IV-3, IV-5, IV-6 уторак, 4. час (Н)
Биљана Станојевић социологије и устава и права грађана и грађанског васпитања социологија (IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8) устав и права грађана (IV-8, IV-9) грађанско васпитањe (IV-8, IV-9) петак, 5.час (П)
Јелена Блажевић психологије и грађанског васпитања психологијa (II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9) грађанско васпитањe (II-9, IV-9) среда 5. час (П)
Саша Јелић устава и права грађана IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7 четвртак, 4. час (П)
Милинко Милићевић верске наставе I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, II-1, II-3, II-4, II-6, II-7, II-8, II-9, III-3, III-4, III-5, III-6, III-7, III-8, III-9, IV-1, IV-2, IV-4, IV-6, IV-7, IV-9
Станојевић Михаило грађанског васпитања I-9, III-9
Жица Катарина грађанског васпитања I-7, I-8, II-8, III-7, III-8, IV-8 понедељак 4. час (Н)
Љиљана Кузмановић филозофије и грађанског васпитања филозофијa (III-3, IV-4) грађанско васпитањe (III-4, III-5, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6) четвртак, 2.час (П)
Драгана Раца грађанског васпитања I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5
Наташа Караџић грађанског васпитања I-5, I-6
Србислава Вуков Симентић грађанског васпитања III-1, III-2, III-3, III-6
Оливера Ножинић грађанског васпитања II-6, II-7
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника историје

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Душан Илијин историје II-1, II-5, II-6, II-7
Зорица Шпадијер Квашчев историје I-6, I-7, I-9, II-2, II-3, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5 четвртак, 5. час (П)
Душко Маневски историје I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, III-1, III-2, III-3, III-5, III-6 уторак 4. час (Н)
Биљана Радосављевић историје I-8, II-4, II-8, II-9, III-4, III-7, III-8, III-9, IV-6, IV-8 уторак 4. час (П)
Љубо Бјелица историје IV-7, IV-9 петак 3. час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника географије

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Јелена Минић географије I-6, I-7, I-8, II-2, II-6, II-7, II-8, III-1, III-3, III-8 Среда, 5. час (Н)
Синиша Вукадиновић географије I-9, II-9, III-4, III-6, III-7, III-9 среда 7. час (П) (19.15 кад иду поподне)
Саво Минић географије I-2, I-3, I-4, I-5, II-1, II-3, II-4, II-5, III-2, III-5 уторак 3. час (Н)
Борислав Светозаревић географије I-1 уторак 5. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Олгица Лекић математике I-5, I-6, III-4, III-5, III-6 понедељак, 2.час (Н)
Драгана Таталовић Лејић математике I-3, I-4, III-1, III-2 понедељак 5 час (Н)
Додер Саша математике IV-1, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7 понедељак 2. час (П)
Оливера Драгојловић математике II-2, II-3, II-5, IV-2, IV-3 уторак, 2.час (П)
Љубица Несторовић Мирчетић математике I-1, I-2, III-3, III-7 петак 3. час (Н)
Ивана Димић математике II-1, II-7, II-8, IV-8 понедељак 2. час (П)
Владимир Петровић математике и рачунарства и информатике I 7, I 9, II 9, IV 9
Радојка Станковић математике и рачунарства и информатике математика (I-7, II-6) рачунарство и информатика (I-2, I-3, I-4, I-5, VI-3) петак 4. час (Н)
Ивана Стаменов математике и рачунарства и информатике математика (I-8, III-8) рачунарство и информатика (I-6, I-7, I-8, II-5, II-6) понедељак 7. час (Н)
Ана Јакшић математике и рачунарства и информатике математика (IV-9) рачунарство и информатика (IV-7, IV-8, IV-9, II-2, II-3, II-4, II-9) среда 3. час (П) - пре подне
Бранка Сајић рачунарства и информатике II-1, II-2, II-3, II-4, II-7, IV-1, IV-2, IV-4, IV-55 петак 5. час (П)
Биљана Самарџија рачунарства и информатике II-1, II-7, II-9, III-3, III-4, III-5, III-7, III-8, III-9 понедељак 3.час (Н)
Сања Мајсторовић рачунарства и информатике петак 4 час (Н)
Александар Мојсић математике и рачунарства и информатике математика (I-9, II-4, II-9, III-9) рачунарство и информатика (I-9) петак 4 час (Н)
Милка Станчић рачунарства и информатике I-1, I-6, III-1, III-2, III-6, IV-6 понедељак, 5.час (Н)
Марија Павловић рачунарства и информатике I-1, I-2, I-3, I-4, I-7, I-9, II-5, II-6, II-8,
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника физике

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Слободан Меселџић физике III-2, III-3, III-4, III-6, IV-2, IV-4, IV-6, IV-7 среда 3. час (Н)
Томислав Чаглић физике II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, III-1, III-5 среда 3. час (Н)
Драгана Павловић физике I-8, I-9, II-8, II-9, IV-8, IV-9 среда 6. час (П)
Гордана Алексић физике I-1, I-2, I-3, I-4, III-7, III-8, IV-1, IV-3, IV-5 среда 4. час (Н)
Милош Мошић физике
Марија Живановић физике I-5, I-6, I-7, III-9 понедељак 3. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника хемије и биологије

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Сања Арсенoвић хемије I-5, I-6, I-7, I-8, IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8 уторак 4.час (П)
Јовица Плавшић хемије I-9, II-1, II-2, II-3, II-4, II-9, III-1, III-2, III-9, IV-9 уторак 4.час (П)
Весна Љиљак хемије I-1, I-2, I-3, I-4, III-3, III-6 петак 4.час (Н)
Бранка Кабаница хемије II-5, II-6, II-7, II-8, III-4, III-5, III-7, III-8, IV-1, IV-2 среда 3.час (П)
Тања Вукадиновић биологије I-8, I-9, II-8, II-9, III-8, III-9, IV-6, IV-7, IV-8, IV-9 понедељак 2.час (П)
Светлана Станковић биологије I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, III-1, III-2, III-3, III-4, III-6 уторак 2.час (Н)
Тамара Јеврић биологије II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5 среда 6.час (П)
Даница Ђуричић биологије I 6, I 7 IV 1, IV 2, IV 7, IV 9
Ђурђија Паучковић биологије I-1, I-2, II-6, II-7, III-5, III-7 понедељак 4.час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника уметности

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Милка Пајевић музичке културе I/1 - I/9 , II/1 - II/9 четвртак, 3 час (П)
Оливера Ножинић ликовне културе I/1 - I/9 , II/1 - II/9 четвртак, 4. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->

Стручно веће наставника физичког васпитања

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Марија Шеварлић физичког васпитања I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, III-1, III-2, III-3, III-4 петак 7. час (Н)
Владан Митровић физичког васпитања IV-1, IV-2, IV-3 четвртак, 4. час (П)
Мирослав Симић физичког васпитања понедељак 2. час (Н)
Жарко Максић физичког васпитања III-5, III-6, III-7 понедељак 4. час (Н)
Душан Лекић физичког васпитања I-7, I-8, I-9, II-8, II-9, III-8, III-9, IV-4, IV-8, IV-9 понедељак 5.час (Н)
Сандра Станојевић физичког васпитања II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, IV-5, IV-6, IV-7 четвртак 5.час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена
<!-- .acc-content-inner -->