Отворена врата

Стручно веће српског језика и књижевности

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Ана Ранковић српског језика и књижевности II 2, II 8, IV 3, IV 4, IV 8 Уторак. 4. час (П)
Татјана Стевановић српског језика и књижевности I 3, II 4, III 5, IV 1, IV 5 Понедељак, 12:10 / 18:25 (П)
Бојана Соле Ђорђевић српског језика и књижевности III 2, III 3, III 8, III 9 Уторак, 3. час
Љиљана Стојковић Ђурђевић српског језика и књижевности I 6, I 7, I 8, III 6, III 7 Понедељак, 2. час
Љиљана Шобић српског језика и књижевности I 2, I 9, II 1, II 3 Среда, 3. час (Н)
Кристина Рајић српског језика и књижевности I 1, I 4, I 5, III 1, III 4 Понедељак, 7. час (Н)
Јелена Бурсић Милић српског језика и књижевности II 5, II 6, II 7, II 9 Среда, 2. час
Милена Плећаш Стевановић српског језика и књижевности IV 2, IV 6, IV 7, IV 9 Понедељак, 3. час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника страних језика

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Мирјана Влаховић енглеског језика I 1, I 8, I 4 III 5, III 8, , III 9 Среда, 4. час (Н)
Кармен Мефаиловски Кустудић енглеског језика I 2, I 5, I 9 IV 1, IV 2, IV 4, IV 9 Среда, 4. час (П)
Милојевић Невена(замена: Јелена Радовановић) енглеског језика II 3, II 4, II 5, III 1, III 6, III 7
Јелицa Крсмановић енглеског језика I 6, I 7, II 7 IV 3, IV 5, IV 6, IV 8 Петак, 2. час (П)
Љиљана Томић енглеског језика I 3, II 6, II 9, III 2, III 3, III 4 Уторак, 3. час
Михаило Станојевић енглеског језика II 1, II 2, II 8, IV 7, I 9, III 9, IV 2 понедељак, 4 час (П)
Зорица Хинић француског језика II 5, II 6, II 8, II 7,9, III 5, III 7,9 , IV 5,9, IV 7, IV 8 Уторак, 3. час (П)
Ковиљка Поздер француског језика I 5, I 6, I 8 III 4, III 8 Среда, 2. час
Оливера Црњански Петровић руског језика I 6, I 7 II 6, II 4,9 III 6, III 7,9, IV 7, IV 5,9 IV 6 Четвртак, 2. час
Драгана Раца руског језика I 5,9, I 2, I 3, I 4, I 5, IV 6, II 2, II 1, II 4,7 Понедељак, 4. час (Н)
Виолета Марковић немачког језика I 1, I 2, I 3, I 4, I 9 III 1,III 2, III 3, III 4,9 Четвртак, 3. час (Н)
Драгана Можек немачког језика II 1, II 2, II 3, II 4, 9, IV 1, IV 4,9, IV 2, IV 3 Петак, 3. час, (П)
Станојевић Михаило енглеског језика II 1, II 2, II 8, IV 7, I 9, III 9, IV 2 понедељак, 4 час (П)
Србислава Вуков-Симентић италијанског језика III 6, I 7,9 , IV 4,9 III 4,III 5, III 6, III 4,7 Четвртак, 4. час (Н)
Kатарина Бијелић италијанског језика II 7
Љубо Бјелица историје и латинског језика I 6, I 7 I 8, I9 II 6, II 7, II 9 Четвртак, 5. час (П)
Јелена Пешикан Кузмановић латинског језика I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, II 1, II 2, II 3, II 4 Понедељак, 7. час (Н)
Наташа Караџић латинског језика II 5, II8, IV 5, II 6 Среда, 3. час, после подне (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника филозофије, социологије, психологије, устава и права грађана, верске наставе и грађанског васпитања

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Тијана Ћук Петковић филозофије III 1, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 3, IV 8, IV 9 Петак, 2. час (П)
Ксенија Радовић филозофије III 2, III 3, III 5, III 6, IV 2, IV 4, IV 5, IV 6 Понедељак, 3. час (Н)
Биљана Станојевић социологије и устава и права грађана IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9 Среда, 4. час (П)
Јелена Блажевић психологије и грађанског васпитања II 1 - II 9 Уторак, 4. час (П)
Саша Јелић устава и права грађана IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7 Четвртак, 4. час (П)
Милинко Милићевић верске наставе I 3, I 4,8, I 1, I 7,9, I 6 II 5, II 3, II 4,9, II 8,7, III 6, III 7, III 4,9, III 1, III 2, IV 2 - IV 7, Четвртак, 6. час
Станојевић Михаило грађанског васпитања I 9, III 9
Жица Катарина грађанског васпитања IV 4
Љиљана Кузмановић филозофије III 4, IV 7, III 3, III 1,2, IV 1, IV 3, IV 7 Среда, 3. час
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника историје

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Душан Илијин историје I 5, I 6, I 7, III 6 Уторак, 3. час
Зорица Шпадијер Квашчев историје III 1 - III 5, III 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 9 Уторак, 4. час (П)
Душко Маневски историје I 1 - I 4, II 1, II 2, II 3, IV 1, IV 2, IV 3 Петак, 3. час (П)
Биљана Радосављевић историје II 4 - II 9, I 8, III 8, I 9, IV 8 Понедељак, 5. час (П)
Љубо Бјелица историје III 7, III 9 Четвртак, 5. час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника географије

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Јелена Минић географије I 8, II 2, II 1, II 3, II 5, , II 8, III 1, III 7, III 6, III 8 Уторак, 5. час (П)
Синиша Вукадиновић географије I 9, II 4, II 6, II 7, II 9, III 9 Среда, 4. час (Н)
Саво Минић географије I 5, I 3, I 6, I 2,I 1, I 4, III 2, III 3, III 4, III 5 Четвртак, 4. час (Н)
Борислав Светозаревић географије I/7 Четвртак, 7. час
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Олгица Лекић математике II 4, II 5, II 6, III 1, IV 3
Драгана Таталовић Лејић математике II 1, II 2, I V 4, I V 5, I V 6 Среда, 6.час
Додер Саша математике II 3, II 7, IV 1, IV 2 Уторак, 2. час
Оливера Драгојловић математике и рачунарства и информатике I 3, I 4, III 1, III 2, I 1 Уторак, 4. час (Н)
Љубица Несторовић Мирчетић математике I 1, I 2, III 3, III 4, III 5 Петак, 4. час, (П)
Ивана Савић (замена Душан Ђуришић) математике I 8, III 6, II 8, III 8, IV 8 Понедељак, 3. час, (Н)
Владимир Петровић математике и рачунарства и информатике I 7, I 9, II 9, IV 9 Уторак, 4. час, (П)
Радојка Станковић математике и рачунарства и информатике I 2 - I 6, IV 4 IV 5 IV 6 Четвртак, 5. час
Ивана Стаменов математике и рачунарства и информатике I 5, I 6 IV 3, IV 4, IV 6, IV 7, IV 8, III 7, IV 7 Среда, 5. час, (П)
Милена Вукићевић математике и рачунарства и информатике I 7, I 8, I 9, III 7, III 8, III 9, IV 9 Уторак, 5. час, (Н)
Бранка Сајић рачунарства и информатике I 3, I 4, I 6, I 7, III 4, III 5, IV 1, IV 2, IV 3, IV 5 Уторак, 4.час (Н)
Биљана Самарџија рачунарства и информатике II 1 - II 7, II 9, IV 2-IV 9 По договору (распоред блокова)
Сања Мајсторовић рачунарства и информатике II 1- II 9, IV 1,IV 4, IV 9 Понедељак, после 7. часа (П)
Милка Станчић рачунарства и информатике I 1, I 2, III 1, III 2, III 3, III 6 Среда 3. час
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника физике

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Слободан Меселџић физике II 1 - II 5, III 6, III 7, I 6, I 7 Четвртак, 5. час (Н)
Томислав Чаглић физике I 1- I 5,IV 3- IV 7 Петак, 3. час (Н)
Драгана Павловић физике I 8, I 9, II 8, II 9, IV 8, IV 9 Понедељак, 4. час, (П)
Гордана Алексић физике II 6, II 7, III 1, III 2, III 3, III 8, IV 1, IV 2 Уторак, 2. час (Н)
Милош Мошић физике III 4, III 5, III 9 Четвртак, 3. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника хемије и биологије

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Сања Арсенoвић хемије III 3 - III 8, IV 5 - IV 8 Петак, 3. час (Н)
Јовица Плавшић хемије I 1, I 2 , I 3, I 4, I 9, II 1, II 2, II 9, III 9, IV 9 Петак, 2. час (Н)
Весна Љиљак хемије III 1, III 2, IV 1,IV 2,IV 3,IV 4 Петак, 6. час
Бранка Кабаница хемије I 5, I 6 ,I 7 ,I 8, II 3 - II 8 Четвртак, 4. час (Н)
Тања Вукадиновић биологије I 8, I 9, II 7, II 8, II 9, III 6, III 7, III 8, III 9, IV 8 Среда, 2. час
Светлана Станковић биологије II 1 - II 6, IV 3 - IV 6 Четвртак, 3. час (П)
Тамара Јеврић (замена: Радослава Николић) биологије I 1 - I 5, III 1 - III 5 Среда, 3. час
Даница Ђуричић биологије I 6, I 7 IV 1, IV 2, IV 7, IV 9 Четвртак, 4. час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника уметности

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Милка Пајевић музичке културе I/1 - I/9 II/1 - II/9 Петак, 4. час (П)
Оливера Ножинић ликовне културе I/1 - I/9 II/1 - II/9 Четвртак, 6. час (Н)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена

Стручно веће наставника физичког васпитања

Име и презиме Професор Одељења Дан и време
Марија Шеварлић физичког васпитања II 1 - II 4, IV 3, IV 5 - IV 9 Среда, 6. час (П)
Владан Митровић физичког васпитања III 1, III 2, III 3 Уторак, 4. час (Н)
Мирослав Симић физичког васпитања I 1 - I 7, II 5, II 6, II 7 Среда, 3. час
Жарко Максић физичког васпитања IV 1, IV 2, IV 4 Понедељак, 4. час
Душан Лекић физичког васпитања II/4 - II/9 IV/3 IV/4 IV/5 IV/8 Понедељак, 3. час (П)
(Н) - непарна смена (П) - парна смена