Кутак за родитеље

Драги родитељи,

Oвде на једном месту можете пронаћи све општe информације од значаја за вас и ваше детете: о начину и организације рада школе,школском календару, предметима, терминима пријема родитеља, терминима секција, допунске, додатне наставе. Можете сазнати више и о пројектима у које је школа укључена, обукама, семинарима, активностима, такмичењима, програмима, конкурсима у којима учествују и у којима ће учествовати наши ученици и њихови предметни професори. За све информације битне за самог ученика можете се обратити одељењском старешини.

Поред одељењског старешине на располагању су вам помоћник директора, психолог, педагог и наставници из одељењског већа вашег детета.

У школи постоје и додатне врсте подршке која се остварује кроз активности Тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту деце, Тима за појачан васпитни рад и Каријерно вођење.

Тим за инклузивно образовање

Редни број Презиме и име Занимање
1. Зорица Панић психолог
2. Љиљана Томић проф. енглеског језике
3. Јелена Бурсић Милић проф. енглеског језика
4. Ана Пинтарић проф. српског језика и књижевности
5. Томислав Чаглић проф. физике
6. Биљана Станојевић проф. историје

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Редни број Презиме и име Занимање
1. Зорица Панић психолог
2. Кармен Мефаиловски Кустудић проф. енглеског језика
3. Јелена Блажевић проф. психологије
4. Драгана Таталовић Лејић проф. математике
5. Марија Шеварлић проф. физичког васпитања
6. Оља Михајловић педагог
7. Јелена Бурсић Милић проф. енглеског језика
8. Кристина Рајић проф. српског језика и књижевности

Тим за појачан васпитни рад

Редни број Презиме и име Занимање
1. Зорица Панић психолог
2. Бојана Соле Ђорђевић проф. српског језика и књижевности
3. Душко Маневски проф. историје
4. Тања Вукадиновић проф. биологије
5. Љубо Бјелица проф. латинског језика и историје
6. Оља Михајловић педагог
7. Сања Арсеновић проф. хемије