Техничко особље

Ред.бр. Презиме и име Занимање
1. Шалипуровић Гојко домар
2. Дуњић Љиљана спремачица
3. Јеличић Стојанка спремачица
4. Митровић Јелена спремачица
5. Радовић Нада спремачица
6. Фоле Славица спремачица
7. Гавриловић Светлана спремачица
8. Новаковић Светлана спремачица