Наставно особље

Стручно веће српског језика и књижевности

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Ранковић Ана српског језика и књижевности I/2 III/3 III/4 III/8
2. Стевановић Татјана српског језика и књижевности I/4 II/5 III/5 IV/7 IV/3
3. Соле Ђорђевић Бојана српског језика и књижевности II/2 II/3 II/4 II/8 II/9
4. Стојковић Ђурђевић Љиљана српског језика и књижевности II/6 II/7 I/8 IV/7 IV/8
5. Шобић Љиљана српског језика и књижевности I/1 I/3 IV/2 IV/6 IV/9
6. Рајић Кристина српског језика и књижевности II/1 IV/1 IV/4 IV/5
7. Бурсић Милић Јелена српског језика и књижевности I/5 I/6 I/7 I/8 I/9
8. Плећаш Стевановић Милена српског језика и књижевности III/1 III/2 III/6 III/7 III/9

Стручно веће наставника страних језика

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Влаховић Мирјана енглеског језика II/8 II/5 IV/2 IV/4 IV/5 IV/7
2. Мефаиловски Кустудић Кармен енглеског језика III/1 III/2 III/9 IV/8 IV/9
3. Милојевић Невена енглеског језика I/1 I/2 I/3 I/4 I/5 III/4 III/7
4. Крсмановић Јелицa енглеског језика I/7 III/3 III/5 III/6 III/8
5. Томић Љиљана енглеског језика I/6 I/8 I/9 II/2 II/3 II/4 IV/3 IV/6
6. Хинић Зорица француског језика II5 II/7 II/9 III/6 III/7 III/8 III/5 III/9 I/5 I/6 I/8
7. Поздер Ковиљка француског језика II/4 II/8 IV/5 IV/8 IV/6 IV/9
8. Црњански Петровић Оливера руског језика I/4 I/6 I/9 II/6 II/7 II/9 III/6 III/7 III/9 III/5 IV/7 IV/4 VI/9
9. Раца Драгана руског језика IV/3 I/1 I/2 I/4 I/7 III/6
10. Марковић Виолета немачког језика II/1 II/2 II/3 II/4 II/9 III/2 III/3 III/4 III/9 III/1 IV/1 IV/4 IV/9
11. Можек Драгана немачког језика I/1 I/2 I/3 I/4 III/2 IV/2 IV/3
12. Вуков-Симентић Србислава италијанског језика II/6 II/7 II/5 IV/3
13. Бијелић Kатарина италијанског језика I/7
14. Бјелица Љубо латинског језика I/6 I/7 I/9 II/6 II/7 II/8 II/9
15. Пешикан Кузмановић Јелена латинског језика I/1 I/2 I/3 I/4 II/1 II/2 II/3 II/4 II/5
16. Караџић Наташа латинског језика I/5 I/8
17. Станојевић Михаило енглеског језика II/1 II/6 II/7 IV/1

Стручно веће наставника филозофије,социологије, психологије, устава и права грађана, верске наставе и грађанског васпитања

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Ћук Петковић Тијана филозофије III/1 III/3 III/8 III/9 IV/3 IV/7 IV/7 IV/8 IV/9
2. Радовић Ксенија филозофије III/2 III/4 III/5 III/6 IV/1 IV/6 IV/4 IV/5
3. Станојевић Биљана социологије и устава и права грађана IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6 IV/7 IV/8 IV/9
4. Блажевић Јелена психологије и грађанског васпитања II/1 II/2 II/3 II/4 II/5 II/6 II/7 II/8 II/9 IV/9
5. Јелић Саша устава и права грађана IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 IV/5 IV/6
6. Тошановић Саша верске наставе I/3 - I/9 II/1 II/2 II/4 II/6 II/7 II/9 III/2 - III/7 IV/1/ - IV/7
7. Станојевић Михаило грађанског васпитања I/9 III/9
8. Жица Катарина грађанског васпитања I/5 I/8 I/7 II/8 III/2 III/4 III/8 IV/8
9. Кузмановић Љиљана филозофије и грађанског васпитања II/3 II/4 III/1 II/3 III/7 IV/2

Стручно веће наставника историје

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Илијин Душан историје II/6 IV/5 IV/6 IV/7
2. Шпадијер Квашчев Зорица историје II/1 - II/5 III/4 III/5 III/6 III/7 III/9
3. Маневски Душко историје I/1 I/2 I/3 III/1 III/2 III/3 IV/1 IV/2 IV/3 IV/4
4. Радосављевић Биљана историје I/4 - I/9 II/8 III/8 IV/9 IV/8
5. Бјелица Љубо историје II/7 II/9

Стручно веће наставника географије

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Минић Јелена географије I/3 I/5 II/1 II/6 II/7 II/8 III/5 - III/8
2. Вукадиновић Синиша географије и грађанског васпитања I/4 I/6 I/7 I/9 II/9 III/9
3. Минић Саво географије I/1 I/2 II/2 - II/5 III/1 - III/4
4. Светозаревић Борислав географије I/8

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Лекић Олгица математике I/4 I/5 I/6 III/1 III/3
2. Таталовић Лејић Драгана математике I/1 III/4 III/5 III/6
3. Додер Саша математике II/1 II/2 IV/3 IV/6 IV/8
4. Ђачић Ана математике и рачунарства и информатике I/3 I/9 II/9 IV/5
5. Несторовић Мирчетић Љубица математике II/3 II/4 II/5 IV/7
6. Савић Ивана математике I/8 II/6 II/8 III/8
7. Петровић Владимир математике I/7 III/2 III/9 IV/4 IV/9
8. Станковић Радојка математике и рачунарства и информатике I/2 - I/4 IV/4 IV/5 IV/6 IV/1 IV/2
9. Стаменов Ивана математике и рачунарства и информатике I/1 I/2 I/4 I/6 II/7 III/7 IV/1 IV/2 IV/3
10. Сајић Бранка рачунарства и информатике II/1 -II/8 IV/1 -IV/6
11. Вукићевић Милена рачунарства и информатике II/3 II/5 - II/9 IV/1 IV/2 IV/4 - IV/9
12. Самарџија Биљана рачунарства и информатике III/2 III/3 III/4 III/6 III/8 III/9 IV/7 IV/9
13. Мајсторовић Сања математике и рачунарства и информатике I/2 I/7 - I/9 III/1 III/5 III/7 IV/3
14. Станчић Милка рачунарства и информатике I/3 - I/7 II/1 II/2 II/4

Стручно веће наставника физике

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Меселџић Слободан физике I/1 - I/5 II/6 II/7 IV/5 IV/6 IV/7
2. Чаглић Томислав физике III/4 - III/7 IV/1 - IV/4
3. Павловић Драгана физике I/8 I/9 II/8 II/9 IV/8 IV/9
4. Алексић Гордана физике I/6 I/7 II/1 II/2 III/1 III/2 III/3 III/8
5. Поповић Ивана физике II/3 II/4 II/5 III/9

Стручно веће наставника хемије и биологије

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Арсенoвић Сања хемије II/3 - II/8 IV/5 - IV/8
2. Ковачевић Томић Снежана хемије I/3 - I/6 III/3 - III/8
3. Плавшић Јовица хемије I/1 I/2 I/9 II/9 III/9 IV/1 - IV/4 IV/9
4. Љиљак Весна хемије II/1 II/2
5. Кабаница Бранка хемије I/7 I/8 III/1 III/2
6. Вукадиновић Тања биологије I/5 - I/9 II/6 - II/9 III/8
7. Станковић Светлана биологије I/1 - I/4 III/3 - III7 III/9
8. Јеврић Тамара биологије II/1 - II/5 IV/1 - IV/5
9. Ђуричић Даница биологије III/1 III/2 IV/6 IV/7 IV/8 IV/9

Стручно веће наставника уметности

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Пајевић Милка музичке културе I/1 - I/9 II/1 - II/9
2. Ножинић Оливера ликовне културе и грађанског васпитања I/1 - I/9 II/1 - II/9

Стручно веће наставника физичког васпитања

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Лекић Душан физичког васпитања II/4 - II/9 IV/3 IV/4 IV/5 IV/8
2. Шеварлић Марија физичког васпитања I/1 - I/4 III/3 III/5 - III/9
3. Митровић Владан физичког васпитања II/1 II/2 II/3
4. Симић Мирослав физичког васпитања I/5 - I/9 IV/1 IV/2 IV/6 IV/7 IV/9
5. Максић Жарко физичког васпитања III/1 III/2 III/4