Наставно особље

Стручно веће српског језика и књижевности

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Ранковић Ана српског језика и књижевности II 2, II 8, IV 3, IV 4, IV 8
2. Стевановић Татјана српског језика и књижевности I 3, II 4, III 5, IV 1, IV 5
3. Соле Ђорђевић Бојана српског језика и књижевности III 2, III 3, III 8, III 9
4. Стојковић Ђурђевић Љиљана српског језика и књижевности I 6, I 7, I 8, III 6, III 7
5. Шобић Љиљана српског језика и књижевности I 2, I 9, II 1, II 3
6. Рајић Кристина српског језика и књижевности I 1, I 4, I 5, III 1, III 4
7. Бурсић Милић Јелена српског језика и књижевности II 5, II 6, II 7, II 9
8. Плећаш Стевановић Милена српског језика и књижевности IV 2, IV 6, IV 7, IV 9

Стручно веће наставника страних језика

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Влаховић Мирјана енглеског језика I 1, I 8, I 4 III 5, III 8, , III 9
2. Мефаиловски Кустудић Кармен енглеског језика I 2, I 5, I 9 IV 1, IV 2, IV 4, IV 9
3. Милојевић Невена енглеског језика II 3, II 4, II 5, III 1, III 6, III 7
4. Крсмановић Јелицa енглеског језика I 6, I 7, II 7 IV 3, IV 5, IV 6, IV 8
5. Томић Љиљана енглеског језика I 3, II 6, II 9, III 2, III 3, III 4
6. Хинић Зорица француског језика II 5, II 6, II 8,II 7,9, III 5, III 7,9 , IV 5,9, IV 7, IV8
7. Поздер Ковиљка француског језика I 5, I 6, I 8 III 4, III 8
8. Црњански Петровић Оливера руског језика I 6, I 7 II 6, II 4,9 III 6, III 7,9, IV 7, IV 5,9 IV 6
9. Раца Драгана руског језика I 5,9 I 2, , I 3, I 4, I 5, IV 6, II 2, II 1, II 4,7
10. Марковић Виолета немачког језика I 1, I 2, I 3, I 4, I 9 III 1,III 2, III 3, III 4,9
11. Можек Драгана немачког језика II 1, II 2, II 3, II 4, 9, IV 1, IV 4,9, IV 2, IV 3,
12. Вуков-Симентић Србислава италијанског језика III 6, I 7,9 , IV 4,9 III 4,III 5, III 6, III 4,7
13. Бијелић Kатарина италијанског језика II/7
14. Бјелица Љубо латинског језика I 6, I 7 I 8, I9 II 6, II 7, II 9
15. Пешикан Кузмановић Јелена латинског језика I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, II 1, II 2, II 3, II 4,
16. Караџић Наташа латинског језика II 5, II8, IV 5, II 6
17. Станојевић Михаило енглеског језика II 1, II 2, II 8, IV 7, I 9, III 9, IV 2

Стручно веће наставника филозофије,социологије, психологије, устава и права грађана, верске наставе и грађанског васпитања

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Ћук Петковић Тијана филозофије III 1, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 3, IV 8, IV 9
2. Радовић Ксенија филозофије III 2, III 3, III 5, III 6, IV 2, IV 4, IV 5, IV 6
3. Станојевић Биљана социологије и устава и права грађана IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9
4. Блажевић Јелена психологије и грађанског васпитања II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9
5. Јелић Саша устава и права грађана IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7
6. Милићевић Милинко верске наставе I 3, I 4,8, I 1, I 7,9, I 6 II 5, II 3, II 4,9, II 8,7, III 6, III 7, III 4,9, III 1, III 2 IV 2 - IV 7,
7. Станојевић Михаило грађанског васпитања I/9 III/9
8. Жица Катарина грађанског васпитања IV 4
9. Кузмановић Љиљана филозофије и грађанског васпитања III 4, IV 7, III 3, III 1,2, IV 1, IV 3, IV 7

Стручно веће наставника историје

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Илијин Душан историје I 5, I 6, I 7, III 6
2. Шпадијер Квашчев Зорица историје III 1 - III 5, III 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 9
3. Маневски Душко историје I 1 - I 4, II 1, II 2, II 3, IV 1, IV 2, IV 3
4. Радосављевић Биљана историје II 4 - II 9, I 8, III 8, I 9, IV/8
5. Бјелица Љубо историје III 7 III 9

Стручно веће наставника географије

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Минић Јелена географије I 8, II 2, II 1, II 3, II 5, , II 8, III 1, III 7, III 6, III 8
2. Вукадиновић Синиша географије и грађанског васпитања I 9, II 4, II 6, II 7, II 9, III 9
3. Минић Саво географије I 5, I 3, I 6, I 2,I 1, I 4, III 2, III 3, III 4, III 5
4. Светозаревић Борислав географије I/7

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Лекић Олгица математике II 4, II 5, II 6, III 1, IV 3
2. Таталовић Лејић Драгана математике II 1, II 2, I V 4, I V 5, I V 6
3. Додер Саша математике II 3, II 7, IV 1, IV 2
4. Драгојловић Оливера математике и рачунарства и информатике I 3, I 4, III 1, III 2, I 1
5. Несторовић Мирчетић Љубица математике I 1, I 2, III 3, III 4, III 5
6. Савић Ивана математике I 8, III 6, II 8, III 8, IV 8
7. Петровић Владимир математике I 7, I 9, II 9, IV 9
8. Станковић Радојка математике и рачунарства и информатике I 2 - I 6, IV 4 IV 5 IV 6
9. Стаменов Ивана математике и рачунарства и информатике I 5, I 6 IV 3, IV 4, IV 6, IV 7, IV 8, III 7, IV 7
10. Сајић Бранка рачунарства и информатике I 3, I 4, I 6, I7, I 8 , III 4, III 5, IV 1, IV 2, IV 3, IV 5
11. Вукићевић Милена рачунарства и информатике I 7, I 8, I 9, III 7, III 8, III 9, IV 9
12. Самарџија Биљана рачунарства и информатике II 1 - II 7, II 9, IV 2-IV 9,
13. Мајсторовић Сања математике и рачунарства и информатике II 1- II 9, IV 1,IV 4, IV 9
14. Станчић Милка рачунарства и информатике I 1, I 2, III 1, III 2, III 3, III 6

Стручно веће наставника физике

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Меселџић Слободан физике II 1 - II 5, III 6, III 7, I 6, I 7
2. Чаглић Томислав физике I 1- I 5,IV 3- IV 7
3. Мошић Милош физике III 4, III 5, III 9
4. Алексић Гордана физике II 6, II 7, III 1, III 2, III 3, III 8, IV 1, IV 2
5. Павловић Драгана физике I 8, I 9, II 8, II 9, IV 8, IV 9

Стручно веће наставника хемије и биологије

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Арсенoвић Сања хемије III 3 - III 8, IV 5 - IV 8
2. Кабаница Бранка хемије I 5, I 6 ,I 7 ,I 8, II 3 - II 8
3. Плавшић Јовица хемије I 1, I 2 , I 3, I 4, I 9, II 1, II 2, II 9, III 9, IV 9
4. Љиљак Весна хемије III 1, III 2, IV 1,IV 2,IV 3,IV 4
5. Вукадиновић Тања биологије I 8, I 9, II 7, II 8, II 9, III 6, III 7, III 8, III 9, IV 8
6. Станковић Светлана биологије II 1, II 2, II 3, II 4, II 5,II 6 IV 3, IV 4, IV 5, IV 6
7. Јеврић Тамара биологије I 1, I 2, I 3, I 4, I 5 III 1, III 2, III 3, III 4, III 5
8. Ђуричић Даница биологије I 6, I 7 IV 1, IV 2, IV 7, IV 9

Стручно веће наставника уметности

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Пајевић Милка музичке културе I 1 - I 9, II 1 - II 9
2. Ножинић Оливера ликовне културе и грађанског васпитања I 1 - I 9, II 1 - II 9

Стручно веће наставника физичког васпитања

Редни број Презиме и име Професор Одељења
1. Лекић Душан физичког васпитања III 4 - III 9, II 8, II 9, I 9, I/8
2. Шеварлић Марија физичког васпитања II 1 - II 4, IV 3, IV 5 - IV 9
3. Митровић Владан физичког васпитања III 1 III 2 III 3
4. Симић Мирослав физичког васпитања I 1 - I 7, II 5, II 6, II 7
5. Максић Жарко физичког васпитања IV 1, IV 2, IV 4