Информације за пријемни испит Latinica

За упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику кандидат полаже пријемни испит.

Пријемни испит у школи у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из израде посебног теста из француског или енглеског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит, ако је остварио најмање 14 бодова на посебном испиту из француског или енглеског језика.

Пријаве за полагање пријемног испита се подносе од 12.05.2017. до 15.05.2017. од 09:00 до 14:00 часова.

Детаљније обавештење се добија у школи.


Пријемни испит се полаже у суботу 27.05.2017. у 10:00 часова.


Ученици су обавезни да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ради идентификације.

За додатне информације позвати на 011/3114-142