ПРОГРАМ ДАНА ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

Београд, 2022.

По одлуци Министарства културе и информисања РС, које координира програме у Републици Србији, тема Дaна eврoпскe бaштинe ове године иста је као и у Европи: "Одрживо наслеђе" (Sustainable Heritage).

Као помоћ за припрему програма на располагању је материјал "Еuropean Heritage Days 2022 Sustainable Heritage".

Сви су позвани да припреме програме промоције баштине за што шири круг посетилаца, водећи рачуна да повећају доступност програма свима и допринесу одрживом коришћењу наслеђа и одрживом развоју, што разноврснијим начинима промоције и да примерима добре праксе подстакну одговорнији однос према наслеђу.


За више информација кликните на линк:

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БЕОГРАДУ