Покрени науку! Покрени истраживача у себи!

Секратаријат за спорт и омладину града Београда и Центар за научно-истраживачки рад у оквиру пројекта "Покрени науку! Покрени истраживача у себи!" расписују конкурс за ученике средњих школа на територији града Београда.

Пројекат има за циљ да допринесе развоју и промоцији науке у Републици Србији и да подстакне, односно подржи младе, талентоване, перспективне и још увек неоткривене истраживаче да развију и реализују своје идеје и иновативна научна решења и постигну самосталност у бављењу научно-истраживачким радом.

Ученици се могу пријавити индивидуално или у тимовима који чине највише три особе. Свим кандидатима који су активно учествовали у пројекту биће додељене Потврде о учешћу, као и Зборници радова где могу пронаћи свој научно-истраживачки рад. Такође, ауторима три најбоља научно-истраживачка рада ће бити додељене награде. Тема овогодишњег конкурса је САОБРАЋАЈ.

Ученици који се буду пријавили на конкурс ће имати, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, тренинг путем Zoom платформе о припреми и начину израде научно-истраживачких радова. Након тога, кандидати приступају изради својих научно-истраживачких радова. Током овог периода, на располагању ће им бити константна менторска подршка од стране тима Центра за научно-истраживачки рад. Последња фаза пројекта обухвата преглед достављених радова и организацију другог тренинга у циљу унапређења квалитета научно-истраживачког рада, односно пројектни тим ће на тренингу сугерисати кандидатима на могућност унапређења својих радова. Кандидати достављају кориговане радове и приступа се избору најбоља три научно-истраживачка рада.

Имајући у виду да живимо у времену када се много одлука доноси на основу науке, од изузетне је важности информисати јавност о резултатима научних истраживања и њиховој примени у пракси. У складу са тим, аутори награђених радова ће у сарадњи са пројектним тимом учествовати на припреми својих научно-истраживачких радова за публиковање на једном од научно-стручних скупова, симпозијума, конференција или у неком од научно-стручних часописа.

Заинтересовани ученици се могу пријавити путем линка: https://forms.gle/KNitveM8weCf1Zkz5 или на мејл: vedran.vuksic@centarbs.com. Приликом пријаве на мејл потребно је доставити: име и презиме као и назив школе коју ученик похађа..


Преузмите документ ОВДЕ