Пријава пријемног испита за упис у билингвална одељења

Пријава за полагање пријемног испита за упис у билингвална одељења подноси се дана:

10. маја 2019. године од 9, 00 до 14, 00 часова

11. маја 2019. године од 9, 00 до 14, 00 часова

12. маја 2019. године од 9, 00 до 14, 00 часова

13. маја 2019. године од 9, 00 до 14, 00 часова

Уз пријаву се подноси фотокопија ђачке књижице ( прва страна и страна на којој је уписан успех ученика на првом полугодишту осмог разреда).

Образац пријаве можете преузети на сајту школе или у Секретаријату школе.


Полагање пријемног испита за упис у билингвална одељења је у суботу 25. и недељу 26.маја 2019. године у 10,00 часова. На пријемном испиту ученик мора да има ђачку књижицу са овереном фотографијом.